Zákon o sociálním podnikání

Jde o připravovanou právní normu. V březnu 2017 schválila Legislativní rada vlády věcný záměr tohoto zákona.

Následně věcný záměr schválila v dubnu 2017 vláda a na základě tohoto věcného záměru začal ministr pro lidská práva a rovné příležitosti vypracovávat paragrafované znění zákona. Hlavním cílem zákona bude podpořit rozvoj sektoru sociálního podnikání. Věcný záměr reaguje na potřebu vytvoření jednotného právního prostředí pro sociální podnikání, neboť v současné době panuje v pojetí definičních znaků subjektů sociálního podnikání značná nejednotnost, kdy si jednotlivé ústřední orgány státní správy stanoví vlastní definice sociálních podniků. Zákon bude legálně definovat sociální podnikání jako podnikatelskou činnost zaměřenou jak na dosahování zisku, tak na společenský prospěch. Zisk ze sociálního podnikání bude nutné z více jak 50 % využít na společensky prospěšnou činnost nebo na další rozvoj sociálního podniku. Sociální podnikání se bude vyznačovat transparentním nakládáním se ziskem a důrazem na dobré mravy vně i uvnitř podniku. Sociální podnikání bude přinášet prospěch sociální i environmentální a bude respektovat místní potřeby.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."