Sociální rehabilitace

Pojem definovaný zákonem o sociálních službách §70.

Sociální rehabilitace patří mezi bezplatné sociální služby sociální prevence. Cílem služeb sociální prevence je poskytnutí pomocné ruky lidem k překonání jejich nepříznivé sociální situace. Sociální rehabilitace je vymezena § 70 zákona o sociálních službách. Jejím posláním je podpora rozvoje sociálních dovedností a schopností tak, aby osoby znevýhodněné na trhu práce např. z důvodu zdravotního hendikepu mohly vést samostatný, nezávislý a soběstačný způsob života. Výčet úkonů prováděných při poskytování sociální rehabilitace je uveden v § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."