2.2.10 Komplexní integrace

Rozvoj integrační personalistiky je zajištěn druhým krokem tzv. Komplexní integrací OZP.

Komplexní integrace zahrnuje soubor všech procesů, nástrojů a činností (organizační, personální, pracovní) potřebných k tomu, aby člověk mohl vykonávat pracovní činnost, a zároveň zastřešuje i jeho mimopracovní čas, tj. poskytuje podporu v rámci 24 hodin oproti integrační personalistice. Přítomný mentor se věnuje růstu, podpoře a motivaci zaměstnance, například je k dispozici Sociální služba - sociální rehabilitace.

Komplexní integrace je nejvyšší úroveň integrační personalistiky.

 

Zpět na obsah >>