Rozhovor 06/09/2019

Burza filantropie servíruje neziskovým organizacím několik donátorů naráz

Burza filantropie v Pardubicích není pouze o získání samotného finančního prostředku. Oběma zainteresovaným stranám vyplývají z této události jisté závazky, kterých musí dostát. I přesto je o Burzu filantropie mezi neziskovkami velký zájem. V prvním rozhovoru jsme zjistili, jak burza funguje, co je jejím účelem a kdo jsou její aktéři. Další informace na toto téma nám poskytli Bc. Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, z. s. dále jen KONEP a Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Burza filantropie, Pardubice.
Společná porada donátorů. | foto: Tereza Dostálová

Jsou nějaké podmínky pro registraci?

Pokud jde o registraci projektů neziskových organizací, přihlašují se pomocí webového formuláře na webových stránkách Burzy filantropie. Právě na webu jsou termíny pro přihlašování projektů, pro hlasování veřejnosti a informace o projektech, ale i termínech jednotlivých burz. Pořádající Koalice nevládek Pardubicka každoročně před Burzami filantropie připravuje pro žadatele přípravné semináře „Jak napsat projekt do Burzy filantropie“ nebo „Jak uspět v Burze filantropie.“

„Blížíme se k počtu 300 podpořených projektů.“

Jaká je celková finanční výše podpořených projektů?

Hodnota podpořených projektů za existenci Burz filantropie dosahuje již částky 10 milionů Kč.

Kolik jich bylo?

Blížíme se číslu 300 podpořených projektů.

„Někteří donátoři se účastní Burzy filantropie pravidelně od samého začátku.“

Jaká je fluktuace donátorů? Máte nějaké stálé, pravidelné?

To je různé, někteří donátoři se účastní pravidelně od samého začátku nebo dokonce několika Burz filantropie ročně. Mezi ty pravidelné patří například Elektrárny Opatovice, skupina Medesa či Konzum obchodní družstvo z Ústí nad Orlicí. Někdy donátor vyzkouší Burzu filantropie jednou a příště už se nezapojí. Důvodem může být relativně větší časová náročnost, burza trvá zpravidla celé odpoledne. Majitelé firem jsou často hodně časově vytížení. Někomu nevyhovuje veřejný formát a nerad vystupuje na veřejnosti, hovoří na mikrofon, apod.
Dost často také donátor v rámci Burzy filantropie začne spolupracovat s nějakými neziskovými organizacemi a ve spolupráci potom pokračuje i v dalších letech. Už nemá potřebu se znovu zapojovat do samotné Burzy filantropie.

„Donátory se snažíme vyhledávat aktivně.“

Snažíte se nové donátory vyhledávat aktivně?

Ano, donátory se snažíme vyhledávat aktivně, píšeme e-maily do firem, telefonujeme jim, jezdíme na osobní jednání. Občas se zkoušíme účastnit i různých veletrhů firem a oslovovat tam firmy. Ptáme se na doporučení nových donátorů těch stávajících. To totiž funguje nejlépe, osobní doporučení a dobrá zpětná vazba.
Ke spolupráci se snažíme využívat i Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje.

Vyplývají z přidělení financí dané neziskovce nějaké povinnosti, třeba ve vyúčtování?

Vyúčtování financí je dost individuální. Pokud jde o podporu z měst nebo Pardubického kraje, ti většinou vyúčtování vyžadují. Firmy naopak žádné takové podmínky nemají. To už si vždy domlouvá konkrétní podpořená nezisková organizace s daným donátorem.

„Pořádáme přípravné semináře v rámci teoretické podpory.“

Pomáháte kromě finanční stránky také s podporou teoretickou, případně předáním příslušných kontaktů?

Pokud neziskové organizace uspějí, získávají kontakty na donátory, kteří jejich projekt podpořili. Teoretická podpora spočívá v pořádání přípravných seminářů „Jak napsat projekt do Burzy filantropie“ nebo „Jak uspět na Burze filantropie.“ Neziskové organizace se na nás také často obrací před samotnou burzou s konzultací svých připravených prezentací.

Jakým způsobem se dotace k cílové organizaci dostanou?

Konkrétní předání podpory si domlouvá už sama podpořená nezisková organizace s daným donátorem. Může to být formou dotační smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o reklamě, apod. S každým donátorem to může být jiné.

Máte od podpořených projektů zpětnou vazbu?

Ano máme, posílají nám stručný report.

Fotogalerie

Donátoři v čele s Ing. Pavlem Šotolou. | foto: Tereza Dostálová
Zástupce delegace z Gruzie s tlumočníkem. | foto: Tereza Dostálová
Delegace z Gruzie na Burze filantropie v Pardubicích. | foto: Tereza Dostálová
Ženské obsazení z řad donátorů. | foto: Tereza Dostálová
 • Donátoři v čele s Ing. Pavlem Šotolou. | foto: Tereza Dostálová
 • Zástupce delegace z Gruzie s tlumočníkem. | foto: Tereza Dostálová
 • Delegace z Gruzie na Burze filantropie v Pardubicích. | foto: Tereza Dostálová
 • Ženské obsazení z řad donátorů. | foto: Tereza Dostálová
 • Donátoři v čele s Ing. Pavlem Šotolou. | foto: Tereza Dostálová

 • Zástupce delegace z Gruzie s tlumočníkem. | foto: Tereza Dostálová

 • Delegace z Gruzie na Burze filantropie v Pardubicích. | foto: Tereza Dostálová

 • Ženské obsazení z řad donátorů. | foto: Tereza Dostálová

 • Donátoři v čele s Ing. Pavlem Šotolou. | foto: Tereza Dostálová
 • Zástupce delegace z Gruzie s tlumočníkem. | foto: Tereza Dostálová
 • Delegace z Gruzie na Burze filantropie v Pardubicích. | foto: Tereza Dostálová
 • Ženské obsazení z řad donátorů. | foto: Tereza Dostálová

Jaký je rozdíl mezi burzou a fundraisingem?

Burza filantropie „servíruje“ neziskovým organizacím najednou několik donátorů v jeden čas a na jednom místě. Neziskovkám alespoň částečně odpadá povinnost donátory jednotlivě kontaktovat, obtížně se k nim „dostávat“ na osobní jednání, obtížně žádat o podporu, psát e-maily nebo telefonovat do firem.
Fundraising je naopak o mravenčí práci, o jednotlivém vytipovávání firem, oslovování, vysvětlování činností a projektů neziskovek firmám po jednom.

Používáte v rámci burzy příklady dobré praxe?

Ano. O příkladech dobré praxe ze strany donátorů, ale i ze strany samotných neziskových organizací se můžete dočíst na webu Burzy filantropie. Pravidelně také vypracováváme přehled podpořených projektů.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."