2.1.11 Perspektiva integračního sociálního podnikání v ČR a Evropě

Sociální inovace Ergoprogress otevírá sociálnímu a zejména integračnímu sociálnímu podnikání novou dimenzi perspektivy pro společnost. Jestliže do této doby bylo sociální podnikání spíše naivní a ekonomicky těžko udržitelnou disciplínou, tak Ergoprogress ji staví nad úroveň dnešních ekonomicky aktivních subjektů. Schopnost tvořit zisk a vedle toho mít přesah na řešení společensky důležitých problematik je vizí společensky udržitelného formátu podnikání do budoucnosti. Sociální podnikání v podání Ergoprogressu je též velkou příležitostí pro veřejné finance, které začínají být celoevropsky pod tlakem rozpočtové udržitelnosti. A v neposlední řadě je sociální podnik i velkou příležitostí pro cílovou skupinu, kdy tento podnik je sofistikovanějším, dlouhodobějším řešením potřeb jejich integrace.

V ČR je možno očekávat změny v legislativním prostředí, zejména oblasti zákona o zaměstnanosti a zákona o sociálním podnikání.

 

Zpět na obsah >>