Rozhovor 28/08/2019

Projekt Junior Achievement, za podpory učitelů podnikají již na střední škole

Mgr. Ivana Vyvlečková, Obchodní akademie, odborná škola a praktická školy Olgy Havlové v Janských Lázních. Z našich rozhovorů, již mnohým čtenářům známá speciální škola pracuje v inspirativním projektu Junior Achievement (JA).

Mgr. Ivana Vyvlečková
Mgr. Ivana Vyvlečková, zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik a praktické vyučování. | foto: archiv OAJL

Jste zástupkyní ředitelky školy, čemu se konkrétně věnujete?

Jsem zástupkyně pro odborný výcvik a praktické vyučování na naší škole. Mám na starosti nový obor Provozní služby, ekonomické činnosti ve vyučovacích předmětech, především fiktivní firmy a nově také malé reálné firmy, což je JA Czech.

„Žáci mohou reálně podnikat, s reálným výdělkem, ale i ztrátou.“

Co je projekt JA Czech?

JA Czech nebo Junior Achievement se od fiktivních firem liší tím, že se jedná o vytvoření provozu a následně ukončení malé reálné firmy. To znamená, že žáci mohou reálně podnikat s reálným výdělkem, ale i ztrátou. Musí založit firmu s veškerými potřebnými úkony, musí vést účetnictví a na konci školního roku provést vyúčtování, ukončení činnosti a zveřejnit výroční zprávu. Každá firma funguje v průběhu jednoho školního roku, tedy 10 měsíců. Následně však může činnost obnovit a pokračovat v dalším školním roce.

„Cílem je, aby se žáci naučili pracovat na poli praxe, nikoli pouze teorie.“

Co je cílem této aktivity?

Cílem je, aby se žáci naučili pracovat na poli praxe, nikoli pouze teorie. Důležité je, aby se naučili finanční gramotnosti. Výdělek si mohou rozdělit či ponechat celý. Mohou však také celou částku, popřípadě pouze část věnovat na charitativní činnost. Sami si určují pravidla, jak se budou hodnotit nebo podle jakých pravidel si budou dělit zisk. Sami si také musí vyhledávat partnery pro prodej svého produktu. Jejich úkolem je i sepsání smluv. V tomto ohledu se nemusí vždy jednat o materiální produkt, může jít o jakékoliv webové zakázky či jinou činnost.

„Plánujeme malou školní prodejnu, kde budou mít žáci k dispozici věci, které nutně ke studiu potřebují.“

Jedná se o vyučovací předmět nebo volnočasovou aktivitu vašich žáků?

V příštím školním roce budeme začínat se dvěma firmami. Jedna bude na bázi dobrovolnosti, kdy budou žáci pokračovat již ve funkční fiktivní firmě PLACKAcom. Vše bude probíhat po vyučování v jejich volném čase. Druhá firma bude pro žáky praktické školy, kde předmět fiktivních firem nemají. Nemají vlastně ani účetnictví nebo ekonomiku. Jejich činnost tedy bude vycházet z předmětu finanční gramotnost, kde se budou učit základy. Plánujeme také malou školní prodejnu, kde budou mít žáci k dispozici věci, které nutně ke studiu potřebují, ale nemají možnost si je dojet zakoupit. V Janských Lázních takový obchod není, jedná se o školní potřeby nebo také potřeby osobní hygieny.

„Žák ve svém učiteli vidí nejen samotného pedagoga, ale především poradce.“

Jak jste již zmiňovala, studenti založili firmu PLACKAcom. Jak v jejich činnosti figurujete vy?

Já v podstatě funguji jako kontrolní orgán. Ani ne tak nad žáky, jako spíše nad vyučujícími fiktivních firem. Kontroluji, zda výuka probíhá, zda jsou nějaké výsledky i zda se jezdí na veletrhy. Zajímá mě, jaké mají úspěchy a jsem tak v kontaktu právě i s žáky samotnými. Žák ve svém učiteli vidí nejen samotného pedagoga, ale v těchto činnostech především poradce.

Fotogalerie

Při slavnostním předávání. | foto: archiv OAJL
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení. | foto: archiv OAJL
Spolu se zástupcem ředitelky pro teoretické vyučování, Ing. Richardem Fiedlerem. | foto: archiv OAJL
  • Při slavnostním předávání. | foto: archiv OAJL
  • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení. | foto: archiv OAJL
  • Spolu se zástupcem ředitelky pro teoretické vyučování, Ing. Richardem Fiedlerem. | foto: archiv OAJL
  • Při slavnostním předávání. | foto: archiv OAJL

  • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení. | foto: archiv OAJL

  • Spolu se zástupcem ředitelky pro teoretické vyučování, Ing. Richardem Fiedlerem. | foto: archiv OAJL

  • Při slavnostním předávání. | foto: archiv OAJL
  • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení. | foto: archiv OAJL
  • Spolu se zástupcem ředitelky pro teoretické vyučování, Ing. Richardem Fiedlerem. | foto: archiv OAJL

PLACKAcom, na jakou činnost se zaměřuje?

Firma PLACKAcom se zaměřuje na výrobu propagačních materiálů. Vyrábí klíčenky, odznaky, zrcátka, magnety, ale také otvíráky. Vše ve formě placek se zavíracím špendlíkem. Pokud budeme v činnosti této firmy pokračovat i v následujících letech, uvažujeme o rozšíření jednotlivých velikostí placek.

Co musí žáci udělat pro začátek v tomto podnikání?

Oproti realitě se nic moc neliší. Jediným rozdílem je snad skutečnost, že nenavštěvují finanční úřad, nemusí být zapsáni v rejstříku podnikatelů a nemají IČO. S těmito subjekty se zpočátku pouze seznámí a předloží podklady, jak by to bylo vytvořeno. V rámci činnosti pracují pod záštitou JA, což je mezinárodní společnost. My spolupracujeme s českým zastoupením, tedy JA Czech.

„Aby nemuseli odvádět žádné daně, nesmí jejich výdělek přesáhnout částku 30 000 Kč na žáka za rok.“

Vyplývají žákům ze založení ještě jiné povinnosti?

Ano, tím že se zaregistrují, musí každý žák zaplatit společnosti JA Czech poplatek 150 Kč. Na základě tohoto obdrží veškeré metodické a termínované materiály, tedy do jakých termínů musí co vypracovat. Zakládací listiny jsou tak jedinou záležitostí, která je vytvářena v rámci JA Czech fiktivně, ale v papírově podobě. Nejsou tedy reálně registrovány a nevyplývá jim žádná povinnost, nemusí nic vykazovat. Jedinou povinnost mají vůči JA Czech firmě. Celý tento proces je povolen Ministerstvem financí. Aby zároveň nemuseli odvádět žádné daně, tedy vyplňovat daňové přiznání, nesmí jejich výdělek přesáhnout částku 30 000 Kč na žáka za rok.

„Aby dostali své finance v podobě vkladu zpět, musí pro to něco udělat.“

Svým způsobem se jedná o závaznou činnost. Máte prostředky, jak žáky v činnosti motivovat?

Prvními motivátory jsme my, jako učitelé. Dalšími jsou například první akce, které už proběhly. Jedná se především o akce nárazové, jako bývá den otevřených dveří na naší škole. Žáci tak vidí zájem ze strany veřejnosti o jejich produkty. Máme v plánu je také naučit, jak si získat zájem ze strany firem, aby se nejednalo pouze o malé výdělky. Samozřejmě velkou motivací jsou samotné finance. Zjistí, že za rok jsou schopni si nějaké finanční prostředky vydělat, to je také motivuje. Závěrem je velkou motivací fakt, že zpočátku vložili určitý vklad, jak to běžně v podnicích bývá. Aby tedy dostali své finance v podobě vkladu zpět, musí pro to něco udělat.

Žáci pracují s reálnými zakázkami a financemi, pomáháte jim i v tomto ohledu?

Ano, pomáháme jim především v kontrole, pokud mají potřebu. Dávají nám také zpětnou vazbu. V tuto chvíli jim také kontrolujeme veškeré faktury, které v rámci obchodu vznikají. Občas se potýkáme s problémy ohledně IČO. Firmy nám tak nejsou schopny zaplatit bez vystavení reálné faktury včetně IČO. Při škole máme založený spolek Proškolák, který jim v tomto ohledu pomáhá. Veškeré doklady a platby v tomto případě prochází právě přes náš spolek. Proškolák následně finance z těchto transakcí přeposílá ve formě daru naší firmě v rámci JA Czech. Vše tedy probíhá naprosto oficiálně.

Jak je to s personálním obsazením firmy?

Firma jako taková je ve složení 5 žáků a jednoho maskota. Může být menší i větší, ale na veletrh je povolen pouze počet, jak jsem již zmiňovala 5 + 1. Každý člen firmy má své postavení, jako tomu je v běžném podniku. Ředitelka, grafici, obchodní manažeři a další.

Jak je to s účetnictvím?

Účetnictví vedou spolu s ředitelkou obchodní manažeři, alespoň tak je tomu v naší firmě.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."