Reportáž 22/11/2019

Setkání stakeholderů, partnerů a hostů k projektu Ergoprogress

17 000 pracovních hodin, 52 proškolených lidí, 36 odborných workshopů u partnerů, rozšíření do 6 zahraničních států, 200 hodin porad pracovního týmu a 48 litrů kávy. To je Ergoprogress.

Setkání stakeholderů Ergoprogress na MPSV.
Setkání stakeholderů Ergoprogress na MPSV. | foto: Lucie Macháčková

Jak už to tak bývá, každý projekt má svůj začátek i konec. Závěrečné setkání stakeholderů, partnerů a hostů k projektu Ergoprogress proběhlo začátkem týdne na Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze.

Jednání zahájil pan Karel Machotka, hlavní manažer projektu, který shrnul základní údaje o projektu a zrekapituloval uplynulé období. Zmínil vznik informačního portálu isp21.cz a nově vzniklou metodiku, která je zároveň výstupem prvního období projektu. Nebyly opomenuty ani klíčové aktivity a partneři projektu, mezi které patří Sdružení Neratov, Symetrie Brno, Pro-Charitu Červený Kostelec, Zenová zahrada Jirkov, ABC Pardubice a Dřevovýroba Otradov.

Ergoprogress je projekt, který nabízí inovativní pohled na problematiku sociálního podnikání se snahou zrychlit jeho veřejné přijetí a posílit celkový rozvoj problematiky. Dívá se na sociální podnikání jako na druh podnikání vyšší kvality a nové generace. Sociální inovace Ergoprogress v rámci projektu zavádí čtyři důležité moduly, na nichž by měl být postaven základ integračního sociálního podniku (dále ISP) se zaměřením na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále OZP). Jedná se o společenské vymezení ISP OZP, personalistiku a integraci v ISP OZP, právo a daně v ISP OZP a také obchodní procesy v ISP OZP.

Fotogalerie

Radní Pardubického kraje, Pavel Šotola. | foto: Lucie Macháčková
Petr Herynek. | foto: Lucie Macháčková
Metodika Ergoprogress. | foto: Lucie Macháčková
Metodika Ergoprogress a reklamní placky. | foto: Lucie Macháčková
 • Radní Pardubického kraje, Pavel Šotola. | foto: Lucie Macháčková
 • Petr Herynek. | foto: Lucie Macháčková
 • Metodika Ergoprogress. | foto: Lucie Macháčková
 • Metodika Ergoprogress a reklamní placky. | foto: Lucie Macháčková
 • Radní Pardubického kraje, Pavel Šotola. | foto: Lucie Macháčková

 • Petr Herynek. | foto: Lucie Macháčková

 • Metodika Ergoprogress. | foto: Lucie Macháčková

 • Metodika Ergoprogress a reklamní placky. | foto: Lucie Macháčková

 • Radní Pardubického kraje, Pavel Šotola. | foto: Lucie Macháčková
 • Petr Herynek. | foto: Lucie Macháčková
 • Metodika Ergoprogress. | foto: Lucie Macháčková
 • Metodika Ergoprogress a reklamní placky. | foto: Lucie Macháčková

Ve druhé části jednání zmínil Petr Herynek, předseda družstva Ergotep historický pohled na vznik projektu, vyzdvihl význam sociálního podnikání, které lze nazvat jako podnikání 21. století a v neposlední řadě také přidané hodnoty, které sociální podnikání přináší. Závěrem byla představena odborná metodika, která by měla být pro budoucí vzniklé integrační sociální podniky příručkou, jak na to.

Jednání byli mimo jiné přítomni pan Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti z MPSV, pan Karel Rychtář, předseda ČSMVD, pan Jan Wiesner, prezident KZPS ČR, pan Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, paní Petra Odehnalová z odd. projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce, paní Petra Francová, expertka na principy sociálního podnikání a strategické řízení a mnoho dalších hostů.

Závěrem programu měli všichni zúčastnění možnost se k daným tématům vyjádřit. Vznikly zajímavé náměty i ohlasy v rámci volné diskuze. V současné době se již připravuje pokračování tohoto projektu.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."