Reportáž 20/03/2023

Česká asociace streetwork zahájila kampaň Tréninkové zaměstnávání

Tréninkové zaměstnávání je metoda, která přispívá k tomu, aby se lidé se sociálním hendikepem úspěšněji dostávali na volný pracovní trh. Jde například o dlouhodobě nezaměstnané, lidi se závislostí, po návratu z výkonu trestu nebo ty, kteří opouští dětské domovy.

Tréninkové zaměstnávání, Restart shop | Foto: Česká asociace streetwork, z.s.

Tito lidé mohou být zaměstnáváni na takzvaných tréninkových pracovních místech, na kterých s nimi po celou dobu intenzivně pracují sociální pracovníci nebo jiní specialisté pro podporu. Na tréninkových místech zaměstnanci postupně získávají pracovní dovednosti, zároveň mají přitom možnost řešit další problémy zhoršující jejich sociální situaci jako je potřeba stálého bydlení, zadlužení nebo zhoršený zdravotní stav.

Příběhy zaměstnanců sociálních podniků

Honza

Samoživitel se dvěma dcerami bydlel v azylovém domě, každé ráno před příchodem do zaměstnání ještě docházel na methadon. Dříve pracoval pravidelně a úspěšně, poté mu závislost na drogách a výkon trestu přerušily kariéru. U nás ztracené pracovní návyky velmi rychle znovu získal; začal chodit do práce načas, brzy se naučil pracovat v obchodě, bravurně řídil služební vůz, ovládl i prodej na aukru. Pracovat uměl, potřeboval jen potvrdit sebevědomí a získat čas, peníze… Po několika měsících zaměstnání na částečný úvazek se přestěhoval z azylového domu do pronajatého bytu, zaběhl si s dětmi denní režim a získal zaměstnání na celý úvazek. V Restart Shopu byl zaměstnán rovných 12 měsíců.

Laura

Vyrůstala v dětském domově. Matka je cizinka, která žije v zahraničí a o dceru nejevila zájem a Laura jiné příbuzné nemá. Do Restart Shopu se dostala přes dům na půl cesty. Trpí depresemi, které ji čas od času znesnadňují nebo znemožňují kontakt s lidmi. Brzy po nástupu do Restart Shopu se pokusila vzít si život. Za pomoci psychoterapie a medikace se postupně stabilizovala a práci v obchodě na půl úvazku obstojně zvládala. Strávila u nás osm měsíců, než si našla další zaměstnání.

Více informací: streetwork.cz

Sestavila: Pavlína Herynková

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."