2.1.5 Dotčené strany integračního sociálního podnikání OZP

Dotčenými stranami problematiky ISP OZP je myšlena charakteristika základních aktérů dané problematiky ve společnosti. Je dobré mít povědomí o očekávání a potřebách těchto stran. ISP OZP je obchodně společenská disciplína a řízení těchto podniků vyžaduje i organizační přesah a komunikaci s veřejným sektorem.

Veřejný sektor je zastoupen státem, kraji a jinými institucemi veřejného života. Veřejný sektor je přirozeným správcem společenských, sociálních, environmentálních a dalších významných společenských problematik. Ve spoustě agend přenáší odpovědnost na další subjekty nebo je řeší individuálně ve svých strukturách. V problematice ISP je veřejný sektor v roli objednatele a koordinátora tradičních i aktuálních společenských témat vhodných k integraci. V současné době je to např. segment OZP, segment komunálních ISP, segment ISP dlouhodobě nezaměstnaných, atd. Veřejný sektor by měl být i připraven poskytovat odborníky v procesu segmentace ISP OZP, tedy v té fázi finálního napojení ISP na veřejný sektor.

Sociální podnikatel je podnikatelský subjekt připravený ke společensky prospěšné formě svého podnikání. Společensky prospěšná forma (SPF) mění podnikatelské priority podniku a nad cíl tvoření zisku nadsazuje cíle integrační. Dále SPF upravuje parametry ISP v jeho zakladatelských dokumentech a upravuje práci se ziskem. Sociální podnikatel je i v rámci SPF svého podnikání připraven tvořit zisk.

Takto připravený sociální podnik je pro veřejný sektor přijatelnějším a připravenějším partnerem než ostatní.

V předchozích etapách vývoje SP v ČR se pokoušela řada neziskových subjektů hrát zároveň roli integračních sociálních podniků, ale ukazuje se, že tato právní forma není úplně vhodná z důvodu absence obchodních přístupů a návyků. Lepším řešením je tvorba přímých podnikatelských subjektů.

Cílová skupina je definovaná část společnosti, na kterou míří integrační sociální podnik. Cílová skupina velmi často i přináší název celému segmentu ISP. Pokud se snažíme prokazovat efektivitu ISP ve společnosti, tak integrační rozvoj cílové skupiny je jedním ze základních parametrů hodnocení.

Cílem nastavování parametrů a pravidel ISP je zajištění potřeb a očekávání všech dotčených stran problematiky.

 

Zpět na obsah >>