Reportáž 23/01/2023

Sanitka, která plní přání, protože jedno přání může být poslední

Název Sanitka přání vychází z myšlenky splnit poslední přání osobám na sklonku života, a to za pomoci dobrovolníků a vlastní sanitky.

Sanitka přání | foto: FB Sanitka přání

Stichting Ambulance Wens byla založena v Holandsku v roce 2007 jako doplněk péče o imobilní pacienty v terminálním stádiu nemoci. Zakladatelem byl řidič sanitky Kees Veldboer. Stále existuje mnoho pacientů, kteří zemřou, aniž by se skutečně „rozloučili“. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je imobilita pacienta a stávající systém není připraven pacientovo přání splnit. Proto byla založena nadace na pomoc lidem, kteří jsou závislí na sanitní dopravě.

Impulsem k založení nadace byla událost, která se stala zakladateli nadace – Kees Veldboer splnil poslední přání bývalého námořníka, pana Stefanuta, během převozu sanitkou v Rotterdamu. Tento pán tak strašně chtěl ještě jednou plout na lodi, že Kees „podlehl“ jeho prosbám a plavbu pacientovi umožnil. [Proto zní píseň Asonance O starém námořníkovi].

Další možnosti toho, co bychom mohli pro lidi s život ohrožujícím onemocněním a zbytkem života udělat, jsou například návštěva ZOO, návštěva milovaného člověka, který již není mobilní, návštěva určitého místa, na které má pacient zvláštní vzpomínky atd. Jsou to jednoduché věci s velkým významem.

Provozovatelem je spolek DLI Help a provoz je financován díky dárcům, ať už se jedná o soukromé osoby nebo společnosti.

Z webu sanitkaprani.cz.

Sestavila: Pavlína Herynková

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."