Registr poskytovatelů sociálních služeb

Povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."