2.2.6 Integrační personalistika

Je soubor personálních nástrojů a procesů umožňující podniku fungovat na úrovni zaměstnavatel OZP s prvky integračního sociálního podnikání a splňovat potřebná kritéria dle zákona o zaměstnanosti a ostatních předpisů. Tato úroveň personalistiky zahrnuje spuštění integračních procesů směrem k cílové skupině zaměstnanců OZP v rámci pracovní činnosti.

Integrační personalistika je psychosociálním procesem integračního sociálního podniku zaměřeného na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Je to soubor personálních a integračních nástrojů, které umožňují integračnímu sociálnímu podniku vytvářet potřebné pracovní a psychosociální prostředí, jak pro zaměstnávání, tak i pro další profesní a osobní rozvoj.

 

Zpět na obsah >>