2.4. Obchodní procesy ISP OZP

Obchodní dovednosti managementu ISP jsou jednou z klíčových kompetencí k realizaci úspěšného sociálního podniku. Historicky byl obchod v podnicích zabývajících se zaměstnaností OZP silně vázán na oblast kompletačních prací a jinou úroveň primitivních výrobních produktů. Tyto subjekty byly většinou v podřadných obchodních rolích a i jejich úroveň ve smyslu investiční a technologické, byla na velmi nízké úrovni. Základním obchodním produktem podniků zaměstnávajících OZP na úrovni zaměstnavatele OZP byla služba veřejnému sektoru, která byla kompenzovaná státním příspěvkem a ten tvořil hlavní příjem tohoto zaměstnavatele.

Oproti tomu, dnešní integrační sociální podnik je schopen hrát v obchodní komunikaci vyrovnanou roli i s velkými korporátními partnery a být strategickým partnerem i v řadě společenských projektů. Schopnost realizovat kvalitní společenské projekty a produkty je jedním z hlavních odlišujících prvků od nižších úrovní subjektů na CHTP. Je to dáno zejména tím, že ISP OZP má vybudovanou integrační infrastrukturu v podobě integrační personalistiky.

Obchodní portfolio ISP OZP je tedy více strategicky rozkročeno a není závislé pouze na přítomnosti kompletačních prací, čímž je udržitelnější a stabilnější. Dlouhodobost i v obchodních vztazích je klíčovým parametrem obchodních procesů v ISP OZP, který má oproti standardním obchodním podnikům delší náběhovou křivku ve svých obchodních projektech.

 

Zpět na obsah >>