2.4.4 Korporátní sociální marketing, známka Práce postižených

Korporátní neboli subjektový sociální marketing je nástroj pro propagaci sociálního podniku a zvyšování jeho image. Jde o důležitý aspekt podporující následně realizaci zvláště společenských produktů v produktovém portfoliu sociálního podniku.

Použitelnou marketingovou značkou spadající do této problematiky je známka Práce postižených. Jde o certifikát kvality na úrovni zaměstnavatele OZP nebo integračního sociálního podniku OZP. Certifikace míří na plnění jednak legislativních povinností, ale hodnotí i přístup např. k náhradnímu plnění či k rozvoji cílové skupiny sociálního podniku.

Subjektový sociální marketing sociálního podniku je dlouhodobým řešením a přístupem podniku ke své společenské propagaci a je velmi kontraproduktivní, jakýkoli neetický či jinak společensky nepřijatelný počin, který je následně dlouhodobým reputačním problémem.

Ochranná známka Práce postižených funguje již více, než deset let. Známka se během let vyvíjela, dostala se do systému České kvality a patří mezi národní značky. Známka garantuje, že výrobek nebo službu minimálně ze 75 % spoluvytvořili zaměstnaní lidé s postižením.

V současné době i tato známka začíná reflektovat dělící se prostředí v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. OZP v současné době mohou pracovat na volném pracovním trhu, nebo v chráněném pracovním prostředí. Nicméně, uvnitř CHTP by se jejich zaměstnávání mělo dále dělit na zaměstnávání, které je charakterizováno tím, že ve firmě pracuje více, než 50 % OZP a na nový směr, který svým specifickým přístupem k OZP představují integrační sociální podniky. Integrační sociální podnikání se tím aktuálně stává druhou linií známky Práce postižených.

Od roku 2019 Ergotep CSR Institut, o. p. s. zajišťuje nezávislé hodnocení žadatelů pro ochrannou známku Práce postižených spravovanou a vlastněnou Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).

Ochranná známka Práce postižených = implementovaná segmentace Ergoprogressu:

  • první úroveň známky: Práce Postižených – Zaměstnavatel OZP,
  • druhá úroveň známky: Práce Postižených – Integrační sociální podnik.

Směrnice pro hodnocení kvality řízení organizací, které zaměstnávají či integrují osoby se zdravotním postižením je Přílohou A Rámcové uživatelské metodiky Ergoprogress.

 

Zpět na obsah >>