2.4.3 Produktový sociální marketing

Produktový marketing označuje konkrétní produkty a služby z prostředí sociálních podniků a jeho cílem je ovlivnit klientské rozhodování při jejich spotřebě a výběru klientem. Ve skutečnosti jde o vytvoření určitého pocitu vazby mezi nákupem produktu ze sociálního prostředí a nepřímé podpory řešení závažných společenských problematik. Obchodník ISP OZP se snaží přesvědčit spotřebitele, že většinou vyšší cena sociálního produktu v sobě zahrnuje i spoluúčast kupujícího na řešení uvedených problematik. Základním nástrojem produktového sociálního marketingu jsou loga a cleimy označující produkty a služby jako např. vyrobeno v chráněné dílně, sociální produkt a jiné.

Důležitým předpokladem fungování tohoto obchodního nástroje je i udržitelná cenotvorba. Velmi často se stává, že obchodníci ISP OZP selhávají v odhadu, kam až je spotřebitel ochoten zajít v rámci akceptace vyšší ceny produktu a ceny těchto produktů jsou často o 100 % dražší, než konkurenční nesociální produkt. V těchto případech je výsledek často opačný a na spotřebitele má spíše odpudivý efekt. Rozumné pásmo navýšení ceny sociálního produktu je dnes doporučováno do 20 % od konkurenčního pásma.

 

Zpět na obsah >>