2.3. Právo a daně ISP OZP

Integrační sociální podnik musí principy sociálního podnikání akcentovat také v právní rovině. To s sebou nese nároky na speciální úpravu zakladatelských dokumentů, speciální přístup k tvorbě vnitřních předpisů podniku, akcent na správnou implementaci právních předpisů z oblasti pracovního práva nebo specifický přístup k zaměstnancům z okruhu osob se zdravotním postižením. Přijetí některých principů sociálního podnikání se pak odráží i do oblasti daňové, zejména při závazku reinvestice zisku má toto rozhodnutí dopad do účetní osnovy podniku a následně i plnění jeho daňových povinností. Cílem této části metodiky, je tedy popsat správné postupy při implementaci principů sociálního podnikání z pohledu jejich právních a daňových dopadů.

 

Zpět na obsah >>