2.4.1 Obchodní nástroje ISP OZP

Obchodní nástroje a schopnost pracovat s obchodními nástroji je důležitým předpokladem pro dobře fungující obchod ISP OZP. ISP OZP je ve standardním konkurenčním prostředí trochu znevýhodněn z důvodu vyšších nákladů na interní, především integrační procesy, což většinou zvyšuje cenu jeho produktů a služeb. Právě obchodní nástroje a jejich vhodné použití tyto aspekty eliminuje a posouvá do konkurenceschopného stavu. V nejlepších případech i vhodná kombinace obchodních nástrojů může stavět produkty a služby ISP OZP do konkurenční výhody. ISP OZP dnes používá tři základní obchodní nástroje, kterými jsou sociální marketing, společenská odpovědnost a náhradní plnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

Zpět na obsah >>