2.3.2 Reinvestice zisku ISP OZP

Základním principem sociálního podnikání je odlišný přístup vlastníků k zisku z podnikání. Vlastníci integračního sociálního podniku se vědomě zavazují k tomu, že jeho větší část (alespoň 51 %) reinvestují a pouze menší část zisku si rozdělí mezi sebou. Aby mohl být tento závazek k nakládání se ziskem společensky, ale i právně, kontrolovatelný a vymahatelný je třeba, aby byl zakotven v zakládacím dokumentu společnosti, viz předchozí bod této kapitoly. Kromě zakotvení principu reinvestice zisku v zakladatelském dokumentu je třeba dále doplnit ve vnitřních předpisech společnosti a účetní osnově níže popsané skutečnosti.

 

Zpět na obsah >>