Dotazník sociálního podnikání

Dotazník je tvořen čtyřmi povinnými parametry uzavřených testových otázek (A, B, C, D), u každého povinného parametru vyberte pouze jednu odpověď.

Testové otázky

A) Principy sociálního podnikání

A1. Máte zakotveny principy sociálního podnikání v zakládacích dokumentech organizace?

A2. Máte zakotveny principy sociálního podnikání v interních dokumentech, vnitřních předpisech?

B) Psychosociální podpora – integrační personalistika

B1. Máte zavedenou integrační personalistiku (samostatná pozice personalisty) včetně sady specifických personálních nástrojů (zkrácená pracovní doba, hygiena pracoviště, ...) a vzdělávání ve vnitřních předpisech organizace?

B2. Máte obsazenou samostatnou pozici personalisty ve vaší organizaci?

B3. Používáte alespoň nějaké specifické personální nástroje (zkrácená pracovní doba, hygiena pracoviště, ...)?

C) Právo a daně

C1. Máte zavedenou povinnost reinvestice zisku v zakladatelských dokumen- tech ve výši min. 51 % a máte vytvořen fond reinvestice rozděleného zisku ve vnitřních předpisech organizace?

C2. Máte reinvestici zisku zavedenou pouze v přihlášení k obecným principům sociálního podnikání, bez vytvořeného fondu reinvestice ve vnitřních předpisech organizace?

C3. Investujete provozní náklady do rozvoje integračních potřeb organizace?

D) Cílová skupina

D1. Zaměstnáváte více, jak 50 % přepočteného stavu zaměstnanců OZP?

D2. Zaměstnáváte více, jak 30 % přepočteného stavu zaměstnanců OZP?

E) Obchodní procesy

E1. Realizujete společenské obchodní projekty (praxe, stáže, příprava k práci, pracovní rehabilitace)?

E2. Používáte sociální marketing?

E3. Používáte obchodní značku Práce postižených?

E4. Pracujete se společenskou odpovědností?

E5. Pracujete s náhradním plněním?

F) Webový portál www.isp21.cz

F1. Znáte webový portál www.isp21.cz?

Vyplňte údaje a odešlete dotazník