Téma: chráněná dílna

Přečtěte si naše reportáže a rozhovory, v kterých se zabýváme tématem chráněných dílen.

Blog

Začátkem letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. To samo o sobě není nic...

07/05/2018

Slovník pojmů

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 72 odst. 2).

13/04/2018

Slovník pojmů

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 69 odst. 2).

13/04/2018

Slovník pojmů

Tato dohoda je definována v zákoně o zaměstnanosti § 78 a násl.

12/04/2018

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."