Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zvýšení příspěvku podle § 78 a zákona o zaměstnanosti

MPSV připravilo návrh nařízení vlády, kterým se má od 1. 1. 2021 zvýšit příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti. V návaznosti na poslední změnu zákona o zaměstnanosti není již ke zvýšení příspěvku třeba změna zákona, ale zákon nyní dává pravomoc rozhodovat o výši příspěvku vládě, která tak může učinit vydáním příslušného nařízení vlády.

Karel Machotka
Karel Machotka. | foto: ISP21

Návrh nařízení vlády je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, které skončí 23. 7. 2020. Následně budou vypořádávány jednotlivé připomínky a návrh bude pravděpodobně projednán také v rámci tripartity. Vládě by mohl být tento návrh předložen v září letošního roku.

Věcně je navrhováno zvýšení příspěvku z nynějších 12 800,- Kč na 13 600,- Kč nebo 13 900,- Kč. Zvýšení by se mělo týkat příspěvku za IV. Q 2020. Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením k návrhu uplatňuje připomínky, které zejména podporují zvýšení příspěvku o vyšší částku (13900,- Kč) a také dřívější účinnost navržené změny, a to tak aby byl příspěvek zvýšen již pro období III. Q 2020. Zvýšení příspěvku má reagovat na zvyšující se náklady v souvislosti s růstem minimální mzdy a také v souvislosti s aktuální ekonomickou situací. Navržené zvýšení příspěvku ve vyšší variantě lze považovat za minimum, které může pomoci krátkodobě udržet zaměstnanost na chráněném trhu práce.