Zvýšení příspěvku podle § 78 a zákona o zaměstnanosti

MPSV připravilo návrh nařízení vlády, kterým se má od 1. 1. 2021 zvýšit příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti. V návaznosti na poslední změnu zákona o zaměstnanosti není již ke zvýšení příspěvku třeba změna zákona, ale zákon nyní dává pravomoc rozhodovat o výši příspěvku vládě, která tak může učinit vydáním příslušného nařízení vlády.

Karel Machotka
Karel Machotka. | foto: ISP21

Návrh nařízení vlády je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, které skončí 23. 7. 2020. Následně budou vypořádávány jednotlivé připomínky a návrh bude pravděpodobně projednán také v rámci tripartity. Vládě by mohl být tento návrh předložen v září letošního roku.

Věcně je navrhováno zvýšení příspěvku z nynějších 12 800,- Kč na 13 600,- Kč nebo 13 900,- Kč. Zvýšení by se mělo týkat příspěvku za IV. Q 2020. Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením k návrhu uplatňuje připomínky, které zejména podporují zvýšení příspěvku o vyšší částku (13900,- Kč) a také dřívější účinnost navržené změny, a to tak aby byl příspěvek zvýšen již pro období III. Q 2020. Zvýšení příspěvku má reagovat na zvyšující se náklady v souvislosti s růstem minimální mzdy a také v souvislosti s aktuální ekonomickou situací. Navržené zvýšení příspěvku ve vyšší variantě lze považovat za minimum, které může pomoci krátkodobě udržet zaměstnanost na chráněném trhu práce.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."