Rozhovor 14/02/2019

Jak vznikl úspěšný sociální podnik v Broumově, nám řekl David Ticháček

Tiskárna Broumov vlastní moderní tiskařskou digitální technologii a řadí se mezi velmi úspěšné sociální firmy. Zároveň je také chráněnou dílnou. Jak vznikl nápad na založení, jaký je recept na úspěch a jaké pozice mají hendikepovaní zaměstnanci, nám v rozhovoru řekl výkonný manažer podniku, pan David Ticháček a Jan Školník, autor myšlenky založení tiskárny jako sociálního podniku.

Pracovníci tiskárny Broumov
Pracovníci tiskárny Broumov předvádí své výrobky. | foto: archiv Tiskárna Broumov

Kdy vznikl nápad na založení Tiskárny Broumov?

Tiskárna Broumov je dceřinou organizací spolku Agentura pro rozvoj Broumovska, který se baví celou řadou projektů v oblasti regionálního rozvoje a kultury. Nápad vznikl ve chvíli, kdy se nám zdálo, že už tiskneme tolik, že bychom část provozu zvládli s vlastními zakázkami. Zajímavé nám přišlo, že pokud by tiskárna fungovala, čemuž jsme věřili, mohla by případná dividenda přispět na naše další projekty, tedy postavit další zdroj financování našich neziskových aktivit. Z části se naše představy naplnily, z části bylo vše o dost těžší. Tiskárnu jsme založili jako sociální podnik před 7 lety.

Jaká je vaše funkce v podniku?

Jsem vlastně výkonným manažerem, který se stará prakticky o vše, jak to už u malých firem bývá. Primárně mám polygrafické vzdělání a starám se o odborné vedení tiskárny a tisk, tedy o profesionální kvalitu, na které stavíme naše úspěchy. Nicméně se zabývám i vedením kolegů, jejich výběrem, motivací týmu a v neposlední řadě obchodem. Částečně mě podporují kolegové z Agentury pro rozvoj Broumovska, ale znáte to, co si neuděláte, často není.

„Tištěné materiály mají stále smysl, ale doba je dynamická a rychle se mění.“

Úspěšně působíte v oblasti digitálního tisku. Můžete nám více popsat tuto činnost?

Tiskárna na trhu úspěšně působí v oblasti digitálního tisku zejména pro propagaci a marketing podniků, obcí a jiných institucí. Zároveň se zabývá tiskem fotoproduktů pro individuální zákazníky. Pracujeme tedy jako špičková nízkonákladová tiskárna v režimu B2B i B2C. Úspěch stavíme na moderní tiskařské digitální technologii a jsme vybaveni kompletním strojovým parkem k poskytování polygrafických služeb na vysoké úrovni. Jsme registrovanou sociální firmou a zároveň chráněnou dílnou, což rozšiřuje naši nabídku nejen o aspekt odpovědného podnikání, ale i o možnost pro zákazníka uplatnit nákup služeb v režimu náhradního plnění za sociální odvody státu. Nicméně primárně stavíme právě na kvalitě, individuálním přístupu, flexibilitě a rychlosti. Neumíte si představit, kolik šetříme některým našim klientům třeba tím, že tiskneme malé náklady častěji. Tištěné materiály mají stále smysl, ale doba je dynamická a rychle se mění. Když vytisknete tisíce reklamních brožur, může se stát, že než je použijete všechny, už nejsou aktuální a pak je vyhazujete, což považujeme za plýtvání. Ještě více se to projevuje, když máte více jazykových mutací. U nás je cena skoro stejná při tisku 100, 500 či 1000 kusů, zvláště pro zákazníky s rámcovými smlouvami. Pak můžete po každých 50 či 100 kusech upravit tiskové podklady a také nedržet velké zásoby tiskových výstupů.

„Některé principy integračního sociálního podniku naplňujeme již nyní, ale o formální transformaci jsme ještě nerozhodli.“

Co vedlo k tomu, založit sociální podnik?

Důvody byly v zásadě dva. Jednak v našem regionu žádný podnik tohoto typu nebyl, a proto jsme chtěli vytvořit nabídku zaměstnávání tohoto typu. Druhým důvodem bylo,

Foto z tiskárny

Výroba kalendáře v Tiskárně Broumov | foto: archiv Tiskárna Broumov
Kompletace kalendářů v Tiskárně Broumov | foto: archiv Tiskárna Broumov
Tiskárna Broumov zhotovuje vizitky na míru | foto: archiv Tiskárna Broumov
  • Výroba kalendáře v Tiskárně Broumov | foto: archiv Tiskárna Broumov
  • Kompletace kalendářů v Tiskárně Broumov | foto: archiv Tiskárna Broumov
  • Tiskárna Broumov zhotovuje vizitky na míru | foto: archiv Tiskárna Broumov
  • Výroba kalendáře v Tiskárně Broumov | foto: archiv Tiskárna Broumov

  • Kompletace kalendářů v Tiskárně Broumov | foto: archiv Tiskárna Broumov

  • Tiskárna Broumov zhotovuje vizitky na míru | foto: archiv Tiskárna Broumov

  • Výroba kalendáře v Tiskárně Broumov | foto: archiv Tiskárna Broumov
  • Kompletace kalendářů v Tiskárně Broumov | foto: archiv Tiskárna Broumov
  • Tiskárna Broumov zhotovuje vizitky na míru | foto: archiv Tiskárna Broumov

že na rozjezd tohoto podniku bylo možné získat podporu, bez které by založení firmy nebylo reálné. Tento typ podniku je udržitelný i bez dotace, naší nevýhodou, kterou jsme museli překonávat, ale byla geografická pozice provozu.

Uvažujete nad transformací na integrační sociální podnik?

Některé principy integračního sociálního podniku  naplňujeme již nyní, ale o formální transformaci jsme ještě nerozhodli.

Spolupracujete i s jinými sociálními podniky?

Ano, spolupracujeme rádi, s celou řadou z nich. Sami jsme členem Asociace společenské odpovědnosti a snažíme se sledovat dění v této oblasti.

Zaměstnáváte zaměstnance s postižením. O jaký hendikep se jedná?

V našem případně se v současné době jedná o kolegy s pohybovými potížemi a po onkologickém onemocnění.

Jaké pracovní pozice těmto zaměstnancům nabízíte?

Zaměstnanci u nás pracují na plné i na částečné pracovní úvazky převážně v dokončovací výrobě.

V tomto podnikání je důležité vzdělávání. Jak probíhá u vás?

Zde máme určitě co dohánět. Ale vzdělávat se musíme, protože vývoj v naší oblasti, tedy digitálním tisku jde rychle dopředu, stejně jako aspekty zaměstnávání kolegů s hendikepy.

Výnosy jdou z velké části na financování aktivit v neziskové sféře. Dá se to finančně zvládnout?

Otázka není přesná. Na financování aktivit v neziskové sféře jdou až naše případné zisky k rozdělení. Polovina zisku jde primárně podle principů sociálních firem do rozvoje našeho vlastního podnikání, v našem případě je to zatím více než polovina. Zbytek poskytneme formou dividendy spolku, který nás vlastní a který vše využije na své převážně kulturní a vzdělávací programy. Náš jediný společník dobře chápe, že do podnikání je třeba investovat, a proto hledáme investiční příležitosti pro náš tiskařský provoz pravidelně. Pravdou je, že nyní jsme z našich výnosů investovali i do jiné oblasti sociálního podnikání naší firmy, ale parametry jsou nastavené tak, aby to tiskárnu neovlivnilo. Tedy 100 % našich zisků pomáhá, část na rozvoj našeho vlastního podnikání a zaměstnávání kolegů s hendikepy a zbytek na kulturní aktivity našeho vlastníka, kterým je právě spolek Agentura pro rozvoj Broumovska.

Autor: Martin Alt

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."