Rozhovor 04/02/2019

„Vždy jsem toužil dělat něco smysluplného,“ říká Vít Skála

Senožaty - Sociální podnikání není v dnešní době žádný med. Když se však nevzdáváte, můžete dosáhnout vytouženého cíle. Co vedlo Víta Skálu k založení sociálního podniku? Jak se mu daří v takovém odvětví, jako je online marketing? Dá se to opravdu skloubit s postiženými? To vše se dočtete v následujícím rozhovoru.

firma  PTL, Vít Skála
Tým PTL v čele s Vítem Skálou (v brýlích) | foto: archiv PTL

Co bylo podnětem pro název společnosti?

Přemýšlení, jak do názvu vtělit to, co považuji v životě za nejdůležitější a co se snažím každý den žít. Asi u této odpovědi nemohu skončit a budete chtít vědět, co zkratka PTL znamená? Je to z anglického „Praise The Lord“, což znamená vzdání díky Bohu za všechno, co do našich životů přichází.

Po překlopení firmy na sociální podnik naši zaměstnanci z řad OZP vymysleli pro mnohé uchopitelnější vysvětlení zkratky: „Příběh tvoří lidé.“ Mně se líbí i tento význam. Každý z nás utváříme svůj životní příběh, svými konkrétními rozhodnutími.

„Můžeme se litovat, nadávat na všechny okolo nebo vzít věci, jak jsou a přes nepřízeň okolností dál ‚psát‘ svůj životní příběh.”

Věříte tedy, že má tento význam hlubší smysl?

V sociálním podniku si na životních osudech zaměstnanců uvědomuji propojení obou těchto významů. Byť se člověku přihodí v životě jakkoliv nepříjemná událost, a lidé s handikepem mohou vyprávět, je na každém, jak se k tomu postaví. Můžeme se litovat, nadávat na všechny okolo nebo vzít věci, jak jsou a přes nepřízeň okolností dál „psát“ svůj životní příběh. Povzbuzuje mě, že ve firmě PTL spolupracuji s lidmi, kteří se nevzdávají a touží svůj život naplňovat smysluplnými užitečnými aktivitami, které pomáhají druhým. A nejedná se jen o práci v rámci pracovního poměru.

Zaměřujete se na online marketing, můžete nám více popsat tuto činnost?

Pokud chcete přes své webové stránky nějak oslovit potenciální zákazníky/klienty, je třeba více, než jen webové stránky „mít“. Pomáháme těm, kdo si toto uvědomují, přivést na web relevantní návštěvníky. Tím ale naše práce nekončí. Dále nastavujeme weby tak, aby se na něm návštěvníci neztratili, ale vykonali žádoucí akci. Máme velmi silné copywritery, kteří z nudného textu udělají poutavý „román“, víme, jak udělat webové stránky atraktivní pro vyhledávače a umíme nastavit mailové kampaně. Zabýváme se i správou profilů na sociálních sítích. Jsme také schopni vytvořit zcela nové webové stránky na platformě WordPress.

Na čem aktuálně pracujete?

V současné době pomáháme zákazníkům primárně s tvorbou strategického marketingového plánu. Rozdíl je totiž mezi tím, který jen „dává peníze“ na online marketing a tím, kterému online marketing přináší konkrétní měřitelné přínosy, je právě v existenci propracovaného plánu obsahující mix marketingových aktivit.

Jaká je vaše funkce?

Jsem jednatelem. Zatím stále ještě plním i roli neplaceného pracovního asistenta, protože úřad práce měl problém s tím, že bych jako jednatel pobíral příspěvek na pracovního asistenta pro všechny zaměstnance. Doufám, že již brzy tuto pozici obsadím dalším člověkem a budu se moci více věnovat strategičtějším činnostem.

Co vedlo k tomu založit sociální podnik?

Vždy jsem toužil dělat něco smysluplného. Dlouho jsem hledal, zkoušel různé věci, připravoval se teoreticky i prakticky, až jsem došel do bodu, že zkusím sociální podnikání na vlastní kůži. Podal jsem žádost o dotaci a dopadla úspěšně. Zaměstnanost byla rozhodujícím impulsem. I když jsem po ukončení projektu zvažoval, zda to celé nezastavím, nelituji toho, že pokračujeme. Sociální podnikání není žádná procházka růžovým sadem, je řada jiných činností, kterými bych se mohl živit. Z již dříve zmíněných důvodů mě tato práce baví. Máme vizi dalšího růstu a toužím být u toho, až se naplní…

„Výhledově se připravujeme na mladé lidi opouštějící ústavní zařízení. Uvažuji také o zaměstnání lidí s autismem nebo schizofrenií.“

Co se týká hendikepu, jaké zaměstnance ve firmě máte?

V současné době se zaměřujeme na osoby s tělesným a duševním postižením. Je to oblast, která je mi z rodinných důvodů nejbližší a snad tedy pro mě nejuchopitelnější na porozumění. Výhledově se připravujeme na mladé lidi opouštějící ústavní zařízení. Uvažuji také o zaměstnání lidí s autismem nebo schizofrenií. Pro toto rozšíření, ale musíme být manažersky a finančně lépe vybaveni.

Spolupracujete s jinými SP? (např. v rámci nějakého projektu?)

Ano, již tomu bude rok. Scházím se s představiteli 3 sociálních podniků, ale zatím tuto činnost nevyvíjíme v rámci žádného projektu. Je to naše vlastní iniciativa, kdy si vyměňujeme informace, sdílíme si naše problémy a vzájemně se povzbuzujeme. S některými sociálními podniky máme běžný obchodní vztah.

Téma zvyšování minimální mzdy, co vy na to?

Jelikož u nás byly mzdy vždy nad výší minimálních mezd, dotýká se nás tato oblast pouze přeneseně. Začínali jsme na relativně vysokém základu, který jsme ale od té doby nenavyšovali, což už dlouho není udržitelné. Takže na nás doléhá spíše zvyšování průměrných mezd, ke kterému došlo v posledním roce, a zvýšení mezd se v roce 2019 nevyhneme.

Děkuji za vaše otázky a přeji vašemu portálu ISP21 hodně aktivních čtenářů.

Autor: Martin Alt

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."