Rozhovor 22/05/2019

„Pomáháme lidem i mimo naše projekty,“ říká Stanislav Skalický

Mgr. Stanislav Skalický je ředitelem Asociace občanských poraden, která sdružuje 38 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst. Celkem v 84 místech ČR ročně zodpoví přes 79 tisíc dotazů v 18 oblastech. I přes četné množství projektů, které má Asociace na starosti, se vedl náš rozhovor především na téma podpory zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním. V čem tkví jejich unikátnost? Jak jsou klientky s podobným projektem spokojeny a jak se o něm mohou dozvědět? Čtěte v následujících řádcích.

Stanislav Skalický, ředitel Asociace občanských poraden
Stanislav Skalický, ředitel Asociace občanských poraden | foto: ISP21

Jste ředitelem Asociace občanských poraden, jak dlouho tuto funkci vykonáváte?

Tuto funkci vykonávám již devět let. Nastupoval jsem v dubnu 2010.

To je tedy pěkná řádka let. V Asociaci máte spoustu projektů. Chystáte do budoucna nějaké další?

Ano, realizujeme každý rok několik projektů, zhruba okolo deseti. Jsou to projekty, které souvisí s předmětem činnosti našich členů. Těmi členy jsou občanské poradny a ty radí v mnoha oblastech, jako například oblast dluhová. Řešíme exekuce, insolvence, s tím souvisí rodinné, partnerské a pracovněprávní vztahy. Posuzujeme nároky na sociální dávky, zabýváme se i tématem ochrany spotřebitele. Máme dlouhodobý projekt s ČSOB, který je zaměřen na dluhové poradenství, na rozšíření kapacity našich poraden. Dále projekty, které jsou zaměřeny na sociální začleňování a vzdělávání. Často to bývá oblast finanční, spotřebitelské gramotnosti nebo počítačové gramotnosti.

Typově jsou projekty zaměřené na to, abychom pomohli znevýhodněným skupinám vrátit se na pracovní trh. Nedávno jsme skončili projekty, které byly zaměřeny na pomoc matkám po rodičovské. Na konci roku jsme nastartovali v této oblasti nový projekt, který se zaměřuje na pomoc v oblasti zaměstnanosti. Pro ženy, které prošly onkologickým onemocněním.

„Pokud člověk nemá takovou pracovní kapacitu, jako před onemocněním, tak hledá kratší úvazek, nebo chce zajistit rekvalifikaci. To vše mu v rámci projektu můžeme poskytnout.“

Rád bych se zastavil u projektu podpory zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním. Mohl byste to více přiblížit?

Je to projekt, který začal koncem loňského roku a má být finalizován v říjnu 2020. Je zaměřený na cílovou skupinu žen, které si prošly onkologickým onemocněním. Jsou zaléčeny a chtějí se vrátit do běžného pracovního života. Je pro ně připravena úvodní diagnostika na bázi pohovoru, abychom zjistili pracovní historii, její kvalifikační předpoklady a současné možnosti, ale také představy o zaměstnání. Pokud člověk nemá takovou pracovní kapacitu, jako před onemocněním, tak hledá kratší úvazek, nebo chce zajistit rekvalifikaci. To vše mu v rámci projektu můžeme poskytnout. Tento projekt probíhá na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje, což jsou místa s největší nezaměstnaností.

Jak se ženy mohou o tomto projektu dozvědět?

Těch cest je více. Jednak je informujeme přes informační schůzky, které máme domluvené s úřady práce. Nebo oslovíme organizace, které sdružují lidi s onkologickým onemocněním. Samozřejmě máme tyto informace také na webových stránkách a facebooku. V krajích máme styčné osoby, které se projektem zabývají a znají místní organizace. Kontaktujeme také zdravotnické služby, to znamená ambulance a nemocnice.

Co musí ženy splnit, aby mohly do projektu vstoupit?

Nejsou zde žádné podmínky. Stačí, že je uchazeč evidován na úřadu práce. Musí nám podepsat formální smlouvu o spolupráci a účasti v projektu a čestné prohlášení, že splňuje podmínky projektu.

Asociace občanských poraden a ředitel Stanislav Skalický
Asociace občanských poraden a ředitel Stanislav Skalický | foto: ISP21

Takže máte s klientkami nějakou smlouvu? Případně na jaké bázi spolupracujete?

Přesně tak. Jelikož donátorem jsou evropské sociální fondy, vyžaduje se i formální stránka, která se musí splnit. Zároveň se vyplňuje monitorovací list. Zabezpečujeme součinnost se zaměstnavatelem, proto musíme mít tyto informace, abychom sdělili, jaké má člověk kvalifikační předpoklady.

„Člověk si může vybrat v určitém finančním rozmezí jakýkoliv rekvalifikační kurz, který je na trhu.“

V tomto projektu nabízíte nástroj rekvalifikace, jak to ve vašem případě funguje?

Vyhledá se dodavatel, který získá finanční zdroj. Na základě toho si člověk může vybrat v určitém finančním rozmezí jakýkoliv rekvalifikační kurz, který je na trhu.

Směřujete s těmito klientkami spíše na chráněný nebo volný trh práce?

Záleží na samotném člověku, v jakém se nachází stavu a jaká je jeho pracovní kapacita, ale většinou směřujeme na volný trh práce.

„My však pomáháme lidem i mimo projekty. Mohou se obrátit na naše členské poradny a tam pomoc probíhá kontinuálně.“

Ozývají se klientky zpětně s tím, jak se jim daří?

Ze zkušenosti z minula z podobných projektů vím, že se nám ozývají. Máme i zpětnou vazbu od zaměstnavatelů. Některé klienty se však již nepodaří kontaktovat. Takže máme přibližně 60% zpětné vazby. V minulosti většina lidí u zaměstnavatele působila i nadále. My však pomáháme lidem i mimo projekty. Mohou se obrátit na naše členské poradny a tam pomoc probíhá kontinuálně, nehledě na realizaci jakýkoliv projektů.

Mohou klientky projekt využít opakovaně?

To se týká jenom některých aktivit. Pokud již vyčerpaly zvolenou částku, nemohou podporu opětovně využít. Mohou ale kontinuálně, bez ohledu na to, jestli už vyčerpaly podporu, využívat naše poradenství.

Poslední otázka na závěr. Máte spoustu úspěšných projektů, jak probíhá financování Asociace jako takové?

Financování Asociace je vícezdrojové. My jsme financováni z příspěvků poraden, tedy našich členů, pak máme soukromé zdroje, jako například ČSOB, Ferona a drobní dárci. Dále jsou to zdroje projektové, to znamená evropské sociální fondy.

Autor: Martin Alt

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."