Rozhovor 06/03/2019

„Pestrost je pro nás důležitá,“ říká Pavel Kamp

Středisko Výměník založila v roce 2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, z.s. jeden z významných poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševní nemocí v Pardubickém a Hradeckém kraji.

Pavel Kamp s celým týmem Střediska Výměník
Pavel Kamp s celým týmem Střediska Výměník | foto: archiv Střediska Výměník

Cílem činnosti pobočného spolku Výměník je, mimo jiné, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných a nabízet jim pracovní uplatnění formou chráněných pracovních míst. Zaměstnanci spolku mají na výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů.

Podobně jako středisko Výměník, založila Péče o duševní zdraví v roce 2015 další subjekt, firmu ABC servis Pardubice s.r.o., sociální podnik nabízející úklidové služby.

Co je předmětem činnosti vašich podniků?

Ve Výměníku máme tři tak zvaně chráněné provozy: kavárnu Café Robinson, šicí a kompletační dílnu s obchodem U Soba a technickou dílnu. Kavárna je veřejným prostorem, kde je nejnáročnější provoz – zaměstnanci zajišťují obsluhu zákazníků, inkasují peníze, pracují s potravinami. Významná část provozu se zabývá přípravou teplých jídel (provoz kavárny je doplněn podáváním obědů), přípravou dezertů a dalších pečených výrobků. Další dvě chráněné dílny mají provoz o něco méně náročný ve smyslu menšího kontaktu s veřejností. Zaměstnanci pracují na konkrétních zakázkách od šití, oprav oděvů, úklidu až po drobné zámečnické, údržbářské a servisní práce. Zatím provádíme i zakázky kompletací. Přednost dáváme dlouhodobějším obchodním vztahům, ale ani malým zakázkám se samozřejmě nevyhýbáme.

ABC servis Pardubice s.r.o. se zabývá oblastí úklidových služeb. Na počátku byla jedna menší konkrétní zakázka úklidu na základní škole. Postupem času jsme se posunuli od úklidu jednoho patra k zajištění úklidu celé budovy, včetně souvisejícího servisu. K této velké a dlouhodobé zakázce přibyly postupně některé menší a také příležitostné zakázky.

ABC servis Pardubice a středisko Výměník. Je mezi vámi nějaká provazba?

Jsme dceřiné společnosti jednoho zřizovatele, takže pokud je to možné, spolupracujeme. Když máme trvalou zakázku a stane se, že v rámci jedné firmy vypadnou např. uklízeči, pak nakupujeme službu právě od společnosti druhé. Další spolupráce spočívá v tom, že jeden subjekt pro druhý poskytuje službu žehlení a praní. Pokud se tedy jedná o podobné služby, pak jsme schopni na zakázkách i participovat.

Mimo to je středisko Výměník poskytovatelem sociálních služeb. Uživatelé těchto služeb mohou při hledání pracovních příležitostí využít volná pracovní místa v jedné z firem, případně se připravit na přechod na volný trh práce.

„Osoby s duševním onemocněním jsou naší prioritní zájmovou skupinou.”

Soustředíte se pouze na lidi s duševním onemocněním?

Sice jsou osoby s duševním onemocněním naší prioritní zájmovou skupinou, ale doplňují je zaměstnanci s dalšími hendikepy. Chceme mít cílovou skupinu rozšířenou hlavně z důvodu přibližování se standardům běžného provozu komerční firmy. Je to důležité i v rámci sociální rehabilitace, při níž trénujeme komunikaci s jinou cílovou skupinou.

Propojení sociálních služeb a zaměstnávání. Co nám můžete říct o vašem pracovně terapeutickém prostředí?

Klient si u nás může vybrat jednu ze sociálních služeb, která odpovídá jeho zakázce. Jinak jsou pro nás sociální služby a zaměstnávání s různými stupni podpory uceleným systémem. Celý komplex doplňuje ABC servis., které je opět jedním ze stupňů přípravy pro zaměstnání na volném trhu práce. Jakmile člověk projde provozem chráněných dílen a má na to jít na volný trh, má možnost fungovat právě v ABC servisu, kde jsou zaměstnanci pod větším tlakem jak ve výkonu, tak v odpovědnosti za kvalitu odvedené práce.

Práce v terapeutické dílně je tedy na úrovni klienta sociální služby nebo zaměstnance?

V sociálně terapeutické dílně je opravdu jedinec klientem sociální služby. Sociálně terapeutická dílna je nastavená nižším prahem pro vstup do služby a je bez výdělku. Nicméně zadání uživatelů je směřováno do oblasti práce a nácviků s ní souvisejících. To znamená, že se procvičují dovednosti jako přijít včas, dělat si přestávky, komunikovat a spolupracovat s ostatními a také splnit nějaký zadaný úkol.

Takže lidé pracují sami na sobě.

Přesně tak. Klient pracuje pouze na své zakázce. Mohlo by se zdát, že jedinec potřebuje širokou škálu dovedností, ale pokud si řekne jenom o jednu, tak opravdu pracuje se sociálním pracovníkem jenom na jedné konkrétní věci.

„Naši zaměstnanci mají nabídku osobnostního vzdělávání, například v rámci asertivity.”

Integrační sociální podnikání má velkou budoucnost. Je s tím však spojeno i vzdělávání zaměstnanců. Jak to probíhá u vás?

Naši zaměstnanci mají nabídku osobnostního vzdělávání, například v rámci asertivity. Když jsme viděli, že někteří zaměstnanci mají problémy s komunikací i mezi sebou, dostali nabídku vzdělání v komunikačních dovednostech. Pokud jsme pořídili novou techniku, například čistící stroje na čalounění, bylo třeba se s tím naučit pracovat. V našem případě je i toto forma vzdělávání. Někteří zaměstnanci se bohužel ani tímto způsobem vzdělávat nechtějí. Je to často kvůli tomu, že si málo věří a nemají za cíl vlastní rozvoj. Zde může být prostor opět pro sociální rehabilitaci.

Říkal jste, že se chystáte v rámci dotačního programu rozšíření portfolia činnosti v ABC servisu. Můžete nám prozradit nějaký plán?

Rádi bychom zkusili zavést službu praní a žehlení pro menší zákazníky. Jsou firmy, o kterých víme, že by tuto službu využily. Je to první krok v tom, aby si naši zaměstnanci uvědomili, že opravdu není dobré zůstat na jednom místě (v našem případě s jednou provozovanou službou). S tím máme zkušenosti z Výměníku, kde vedle kavárny máme technickou dílnu, ve které je práce úplně jiného charakteru, než v kavárně. Pestrost je pro nás důležitá.

Máte tedy nějakou vizi do budoucna, kam chcete směřovat?

Rádi bychom byli pevně zakotveným subjektem v rámci trhu, který je v Pardubicích. V současné době nemáme zatím ambice přecházet do jiné lokality. Je naším cílem nabídku služeb rozšiřovat přirozeným způsobem např. v souvisejících oborech. Chceme být závislí víc na našich vlastních výnosech, našich zdrojích, než na podpoře, která vyplývá ze zákona o zaměstnanosti.

Autor: Martin Alt

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."