Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Rozhovor 06/03/2019

„Pestrost je pro nás důležitá,“ říká Pavel Kamp.

Středisko Výměník založila v roce 2000 jako svůj pobočný spolek organizace Péče o duševní zdraví, z. s. Je jedním z významných poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševní nemocí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Pavel Kamp, Středisko Výměník, Pardubice
Pavel Kamp s celým týmem Střediska Výměník | foto: archiv Střediska Výměník

Cílem činnosti pobočného spolku Výměník je, mimo jiné, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti zdravotně handicapovaných lidí, zejména duševně nemocných a nabízet jim pracovní uplatnění formou chráněných pracovních míst. Zaměstnanci spolku mají na výběr ze spektra různě náročných a vzájemně průchozích programů.

Podobně jako středisko Výměník, založila Péče o duševní zdraví v roce 2015 další subjekt, firmu ABC servis Pardubice s. r. o., sociální podnik.

Co je předmětem činnosti vašich podniků?
Ve Výměníku máme tři provozy: kavárnu, šicí a kompletační dílnu a technickou dílnu. Kavárna je veřejným prostorem, kde je nejnáročnější provoz. Zaměstnanci zajistí obsluhu zákazníků, inkasují peníze, pracují s potravinami. Významná část provozu se zabývá přípravou teplých jídel (provoz kavárny je doplněn podáváním obědů), přípravou desertů a dalších pečených výrobků. Dvě chráněné dílny mají provoz méně náročný ve smyslu menšího, nebo minimálního kontaktu s veřejností. Zaměstnanci pracují na konkrétních zakázkách od oboru šití, oprav oděvů, úklidů až po obory drobných zámečnických, údržbářských a servisních prací. Provádíme i zakázky kompletací. Přednost dáváme dlouhodobějším obchodním vztahům, ale malým zakázkám se samozřejmě nevyhýbáme.

S ABC servis Pardubice, s. r. o. pracujeme jenom v oblasti úklidových služeb. Na počátku byla jedna menší konkrétní zakázka úklidu na základní škole. Postupem času jsme se posunuli od úklidu jednoho patra k zajištění úklidu celé budovy, včetně souvisejícího servisu. K této velké a dlouhodobé zakázce přibyly postupně některé menší a také příležitostné zakázky.

ABC servis Pardubice a středisko Výměník. Je mezi vámi nějaká provázanost?
Možná i proto, že jsme dceřiné společnosti jednoho zřizovatele a pokud je to možné, spolupracujeme. Když máme trvalou zakázku a stane se, že v rámci jedné firmy vypadnou např. uklízeči, pak nakupujeme službu právě od druhé společnosti. Opačně to funguje tak, že v rámci spolupráce pro druhý subjekt pereme a žehlíme. Pokud se tedy jedná o podobné služby, pak jsme schopni na zakázkách i participovat. Mimo to je středisko Výměník poskytovatelem sociálních služeb. Uživatelé těchto služeb mohou při hledání pracovních příležitostí využít volná pracovní místa v jedné z firem, případně se připravit na přechod na volný trh práce.

„Osoby s duševním onemocněním jsou naší prioritní zájmovou skupinou.”

Soustředíte se pouze na lidi s duševním onemocněním?
Osoby s duševním onemocněním jsou naší prioritní zájmovou skupinou, ale doplňují je zaměstnanci s dalšími hendikepy. Chceme mít pro zaměstnávání cílovou skupinu rozšířenou. Hlavně z důvodu přibližování se standardům běžného provozu komerční firmy. Je to důležité i v rámci sociální rehabilitace, kde je důležitá komunikace s jinou cílovou skupinou.

Propojení sociálních služeb a zaměstnávání. Co nám můžete říct o vašem pracovně terapeutickém prostředí?
V rámci oblasti práce si u nás může klient vybrat jednu ze sociálních služeb, která odpovídá jeho zakázce. Jinak jsou pro nás sociální služby a zaměstnávání s různými stupni podpory uceleným systémem. Celý komplex doplňuje s. r. o., které je opět jedním ze stupňů přípravy pro zaměstnání na volném trhu práce. Jakmile člověk projde hospodářským provozem a má jít na volný trh, má možnost fungovat právě v s. r. o., kde jsou zaměstnanci pod větším tlakem jak ve výkonu, tak v odpovědnosti za kvalitu odvedeného výkonu.

Práce v terapeutické dílně je tedy na úrovni klienta sociální služby nebo zaměstnance?
V sociálně terapeutické dílně je opravdu jedinec klientem sociální služby. Sociálně terapeutická dílna je nastavena nižším prahem pro vstup do služby a je bez výdělku. Nicméně zadání uživatelů je směřováno do oblasti práce a nácviku s touto oblastí související. To znamená, že se procvičují dovednosti související s organizací času: přijít včas, dělat si přestávky, pak komunikovat s ostatními, splnit nějaký zadaný úkol a případně se učit spolupráci s ostatními klienty.

Takže lidé pracují sami na sobě.
Přesně tak. Klient pracuje pouze na své zakázce. Mohlo by se zdát, že jedinec potřebuje širokou škálu dovedností, ale pokud si řekne jenom o jednu, tak opravdu pracuje se sociálním pracovníkem jenom na jedné konkrétní věci.

„Naši zaměstnanci mají nabídku osobnostního vzdělávání, například v rámci asertivity.”

Integrační sociální podnikání má velkou budoucnost. Je s tím však spojeno i vzdělávání zaměstnanců. Jak to probíhá u vás?
Naši zaměstnanci mají nabídku osobnostního vzdělávání, například v rámci asertivity. Když jsme viděli, že někteří zaměstnanci mají problémy s komunikací i mezi sebou, dostali nabídku vzdělání v komunikačních dovednostech. Pokud jsme pořídili novou techniku, například čistící stroje na čalounění, bylo třeba se s tím naučit pracovat. V našem případě je i toto forma vzdělávání. Někteří zaměstnanci se bohužel ani tímto způsobem vzdělávat nechtějí. Je to často kvůli tomu, že si málo věří a nemají za cíl vlastní rozvoj. Zde může být prostor opět pro sociální rehabilitaci.

Říkal jste, že se chystáte v rámci dotačního programu rozšíření portfolia činnosti v ABC servisu. Můžete nám prozradit nějaký plán?
Rádi bychom zkusili zavést službu praní a žehlení pro menší zákazníky. Jsou firmy, o kterých víme, že by tuto službu využily. Je to první krok v tom, aby si naši zaměstnanci uvědomili, že opravdu není dobré zůstat na jednom místě (v našem případě s jednou provozovanou službou). Máme zkušenosti z Výměníku. Vedle kavárny máme technickou dílnu, kde je práce úplně jiného charakteru, než v kavárně. Pestrost je pro nás důležitá.

Máte tedy nějakou vizi do budoucna, kam chcete směřovat?
Rádi bychom byli pevně ukotveným subjektem v rámci trhu, který je v Pardubicích. V současné době nemáme zatím ambice přecházet do jiné lokality. Je naším cílem nabídku služeb rozšiřovat přirozeným způsobem např. v souvisejících oborech. Chceme být závislí víc na našich vlastních výnosech, našich zdrojích, než na podpoře, která vyplývá ze zákona o zaměstnanosti

Autor: Martin Alt