Rozhovor 20/03/2019

Nejen lidé s mentálním postižením, ale také s duševním onemocněním mají možnost pracovat!

Jana Křížová, ředitelka z. ú. Pferda se s námi podělila o informace, jak pracují s lidmi s mentálním a duševním onemocněním. Příjemné posezení v kavárně Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, voňavá káva a čerstvě upečené dorty. Nejen to svědčí o výsledcích, kterých jsou zaměstnanci Pferdy schopni i přesto, že mají nějaký hendikep. 

Jana Křížová, Pferda
Jana Křížová, ředitelka z.ú. Pferda. | foto: ISP21

Pracujete jako ředitelka, můžete nám o vaší činnosti prozradit více?

Jak jste vlastně řekl, jsem ředitelkou. Má práce spočívá ve finančním řízení a ve strategickém vedení organizace, na což samozřejmě nejsem sama. Mám svůj tým lidí.

„Pokud se zeptáte někoho z našich zaměstnanců, asi každý řekne, že Pferda má dvě ředitelky.“

Kdo vám pomáhá?

Jedná se celkem o tři koordinátory, dva jsou ze sociálních služeb a jedna koordinátorka ze sociální podniků. Ta má zároveň ještě částečný úvazek jako fundraiser. Spolu s Ivou Laštovicovou, což je koordinátorka sociálních podniků, jsme zakladatelky Pferdy. Obě to vnímáme tak, že jsme dvě rovnocenné ředitelky. Pokud se zeptáte někoho z našich zaměstnanců, asi každý řekne, že Pferda má dvě ředitelky. Samozřejmě právně to vyřešit nešlo, oficiálně jsem tedy ředitelkou já.

Fotogalerie

Jana Křížová. | foto ISP21
Tréninková kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou. | foto ISP21
Informační tabule o zaměstnancích kavárny vítá u vstupu. | foto ISP21
 • Jana Křížová. | foto ISP21
 • Tréninková kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou. | foto ISP21
 • Informační tabule o zaměstnancích kavárny vítá u vstupu. | foto ISP21
 • Jana Křížová. | foto ISP21

 • Tréninková kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou. | foto ISP21

 • Informační tabule o zaměstnancích kavárny vítá u vstupu. | foto ISP21

 • Jana Křížová. | foto ISP21
 • Tréninková kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou. | foto ISP21
 • Informační tabule o zaměstnancích kavárny vítá u vstupu. | foto ISP21

Co se týká činnosti podniku, jak byste ji charakterizovala?

Máme vlastně tři sociální podniky. Prvním je úklidová firma Láry Fáry, druhým je Pekárna Na plechu a třetím jsou chráněná pracovní místa v našich kavárnách Láry Fáry, kde se jedná o pozice číšníků.

Vaši zaměstnanci a organizační struktura je dosti provázaná. Jak to prostupuje mezi jednotlivými sociálními podniky?

Dle mého názoru naše jednotlivé sociální podniky fungují samostatně. Úklidová firma funguje naprosto samostatně, v ní nedochází k žádnému prolínání. Kavárna naopak s pekárnou spolupracují, v tomto případě samozřejmě nějaká komunikace probíhá, to by jinak nefungovalo.

„Hlavní cílovou skupinou pro naši práci jsou lidé s mentálním postižením.“

Jaké hendikepy mají vaši zaměstnanci?

Hlavní cílovou skupinou pro naši práci jsou lidé s mentálním postižením. Postupem času přicházeli lidí s kombinovaným mentálním a duševním onemocněním. Proto jsme tedy rozšířili cílovou skupinu ještě na tyto zaměstnance.

Co se týká pracovního procesu, jak zaměstnance začleníte? Máte na to vůbec nějaký proces?

My jsme vlastně vymysleli systém pracovního terapeuta, kdy naši pracovníci, ať stávající nebo nově příchozí, mají možnost vstoupit do sociální služby - sociální rehabilitace. Sociální služba je provede buď od úplného začátku pracovního procesu v sociálních podnicích, nebo naopak od určitého období, když už pracují a chtějí svoje pracovní dovednosti zdokonalit.

„Snažíme se s našimi zaměstnanci pracovat a posouvat je dál.“

Jak s nimi dále pracujete?

Probíhá úzká komunikace mezi terapeuty ze sociální služby a mezi asistenty sociálních podniků. Když se tedy sestavuje individuální plán zaměstnance, všechny tři strany spolupracují, domluví se a pracuje se na tom, co má opravdu smysl. Ti asistenti to samozřejmě vědí a pracují s tím i nadále, aby těm lidem dali příležitost. Snažíme se s našimi zaměstnanci pracovat a posouvat je dál. Pokud se naučí nějaké postupy, opakujeme je. Zaměstnanec tak dostává příležitost a zároveň využívá to, co se již naučil. Cílem je, aby nezapomněli, co už umí a stále se tak zdokonalovali.

Je tedy každému vytvořen individuální plán, podle kterého se s dotyčným pracuje a on tak má možnost se dále posouvat?

Ano, přesně tak.

Co si mám představit, když říkáte, že se o zaměstnance staráte komplexně?

Tak především se u nás ve Pferdovi snažíme, aby jejich činnost nebyla pouze o práci. Není to o tom, že přijdou do práce, něco udělají a odpoledne zase odchází domů. Chceme, aby věděli, že k Pferdovi patří, že jsou jeho součástí. Snažíme se, abychom měli pravidelná setkání, máme vypracovaný systém odměn. Chceme, aby naši zaměstnanci byli k jejich činnosti proškoleni, snažíme se tedy, aby měli dostatečnou péči. I když si někdo může říci, že lidé s postižením žádná školení nepotřebují, rozhodně to není pravda a nesouhlasím s tím.

Pracujete tedy i na vzdělávání?

Ano, přesně tak. Jak jsem již zmínila, naši zaměstnanci absolvují školení, která jsou potřebná k jejich činnosti a zdokonalení procesu při své práci.

„V současnosti již máme tři lidi, kteří pracují na volném trhu práce, a moc si toho vážíme.“

Daří se vám integrovat hendikepované na volný trh práce?

Moc by se nám líbilo, kdyby naši zaměstnanci byli připraveni a schopni pracovat na volném trhu práce. Upřímně řečeno, nedaří se nám to úplně dle našich představ, i když nějaké pokusy již proběhly. V současnosti však již máme tři lidi, kteří takto pracují, a moc si toho vážíme, jelikož víme, jak je to složité. Ačkoli se naši zaměstnanci snaží a jsou šikovní, uvědomujeme si, že pro volný trh práce jsou pomalí a potřebují dohled. V důsledku tohoto vám také vzrůstají mzdové náklady na asistenta, občas dělají i chyby a celkově se do volného trhu práce dnešní doby v uvozovkách nehodí. My jsme však rádi za to, že u nás pracují.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."