Reportáž 02/07/2018

„Továrna” na sociálno. Baví nás ukazovat cestu a moderní principy práce s OZP, říkají v Ergotepu

Jak vypadá integrační sociální podnikání moderního střihu se zaměřením na zdravotně postižené? Odpověď nabídne společnost Ergotep, jež se na zaměstnávání a projekty spojené s tímto segmentem specializuje od roku 2003 a dnes se pohybuje mezi lídry ve svém oboru. Propojuje totiž kvalitní ekonomiku s lidským personálním přístupem a zapojením prvků začleňování lidí zpět do společnosti.

Společnost Ergotep vznikla v roce 2003. Dnes působí areál moderním a svěžím dojmem.
Společnost Ergotep vznikla v roce 2003. Dnes působí areál moderním a svěžím dojmem. | foto: Radim Hromádko

Na začátku byly jednoduché činnosti, ale zato velká myšlenka zakladatelů, strýce a synovce Herynkových, jednoho dne změnit sociální podnikání a přístup k práci hendikepovaných. To vše se odehrávalo ve sklepení rodinného domu.

Nápad za 15 let na trhu přerostl do velkých prostor bývalé továrny Eta a ve středně velkou firmu. A také ve vizi s novým přístupem k sociálnímu odvětví. „Ergotep se nevěnuje jen sám sobě a pouhému vlastnímu rozvoji, ale zároveň se snaží ukazovat cestu, způsob, jak být efektivní. Být ukázkou pro ostatní a modelovým řešením celého odvětví,” říká ředitel Ergotepu Jiří Černý.

Mění se ve velký podnik

Společnost, která má dnes téměř tři stovky zaměstnanců, se před lety začala profilovat jako podnik, který své podnikání zakládá také na skvělé spolupráci s velkými partnery a projektech společenské odpovědnosti. Rozvoj jeho aktivit a podnikání díky tomu nastal ve chvíli, kdy se dohodla s giganty ve svém oboru zlínskou Tescomou produkující kuchyňské vybavení, Československou obchodní bankou a oblíbenou potravní značkou Hamé.

„V současnosti jsme v ČR největší obchodní partner Tescomy s ročním obratem v koncových zákaznických cenách bez DPH kolem 220 milionů Kč.”
Jiří Černý, generální ředitel Ergotepu, d. i.

„Navázali jsme první kontakt, další krok byla domluva na zajištění e-shopu a distribuce zboží. Po pěti letech jsme dospěli k rozhodnutí o další etapě rozšíření našich vztahů tím, že jsme začali budovat síť Prodejních center Tescoma. Měli v nás důvěru, vzájemně jsme o sobě věděli, že náš obchodní vztah je funkční. Začali jsme ve franšízovém modelu budovat prodejny s tím, že projekt jsme postavili na zaměstnávání a vytváření míst pro hendikepované lidi, ale s brandem Tescomy,” připomíná začátky nové cesty ředitel Černý a dodává, že dnes prosečská firma provozuje osmnáct franšízových poboček zabývajících se prodejem kuchyňských potřeb.

Ergotep se tímto krokem posunul do vyšších byznysových sfér, udělal si jméno a stal se největším partnerem Tescomy. „V současnosti jsme v ČR největší obchodní partner Tescomy s ročním obratem v koncových zákaznických cenách bez DPH kolem 220 milionů Kč. V celkovém obratu jsme minulý rok překročili částku 260 milionů korun, což je zatím v historii Ergotepu skutečně nejvyšší číslo,” uvedl Černý.

Byť je byznys a solidní partneři na důležitém místě žebříčku priorit, ovšem utržené peníze slouží prosečské sociální firmě k daleko prozaičtějším účelům. Když vejdete do sídla firmy, budova dýchá novotou, pracoviště na vás září čistotou a upraveným dojmem, prostředí celého areálu působí prakticky, útulně i příjemně. Už proto, že se získané finance vracejí do oběhu prostřednictvím rekonstrukcí, vylepšováním zázemí a také pracovních podmínek pro zaměstnance. Kromě toho společnost podporuje projekty společenské odpovědnosti a připravuje také obnovu objektu sousedícího s hlavní budovou, která poslouží jako sociální byty pro hendikepované zaměstnance.

Pracují s individuálním přístupem k lidem

Právě ti jsou na prvním místě a Ergotep si je vybírá prostřednictvím svého nástroje - integrační personalistiky. Ta má i podle ředitele Jiřího Černého nezastupitelné místo. „Ergotep se snaží být v tomto ohledu vzorovým řešením. Integrační personalistika, vzdělávání a rozvoj lidí jsou jádrem a základním kamenem. Už z podstaty názvu integrační sociální podnik vyplývá, že je důležité lidi začlenit do pracovního prostředí, do společnosti, do života,” míní. Zároveň je přesvědčený, že firmy musejí jít ještě dál.

„Pod pojmem integrační personalistika je zahrnuta veškerá péče kolem člověka, pracovníka. Je třeba s ním správně vykomunikovat, jaké má pracovní dovednosti, schopnosti, jaké má možnosti vzhledem k jeho hendikepu a jaké pracovní místo by pro něj bylo vhodné, tak aby byl pro podnik efektivní a aby to naplňovalo jeho ambice a rozvoj. A také je nutné přizpůsobit jeho pracovní dobu a hygienu pracoviště,” vysvětlil, jakým způsobem se snaží pracovat ve prospěch lidí s hendikepem, nebo-li skupinu OZP a OZZ.

„Základní cíl personalistiky a potažmo integrační personalistiky je začleňování a zaměstnávání takových osob a jejich integrace do pracovního prostředí. Její důležitou součástí je kromě mnoha podpůrných mechanismů také variabilita pracovních úvazků,” podotýká Petra Černá, ředitelka personalistiky ve společnosti Ergotep a dodává, že záleží také na druhu hendikepu. Společnost proto zachovává individuální přístup a hledá tu správnou cestu pro každého zaměstnance.

„Lidé těžkým hendikepem, kteří k nám přijdou, mají možnost si vyzkoušet různou pracovní činnost  v rámci přípravy k práci a pokud se otvírá potenciál pro jejich zařazení do podniku nabídneme stálý pracovní poměr,” vysvětluje ředitelka personalistiky Ergotepu Petra Černá. Že dodržují individuální přístup k zaměstnancům, je patrné už ze snahy nabídnout z palety pestrých činností, z nichž si potenciální uchazeč o pracovní pozici vybírá.

„Kvalita místa se odvíjí také od možnosti střídání pracovních pozic, kdy zaměstnanec střídá polohy stání, sezení a přecházení. Pro zdravotní stav zaměstnanců je to dobré, protože si uleví, přejdou si na jiné místo a nestojí monotónně na jednom místě a nedělají jednostrannou činnost, pakliže se bavíme o OZP,” připomíná Petra Černá. Ergotep nabízí podporu při přípravě kvalitního pracovního místa a na míru dokáže zajistit pracoviště i imobilním lidem.

„V Ergotepu vzniklo něco, co nikdo jiný nemá. Poprvé firma si registrovala Sociální službu-sociální rehabilitace.”
Lenka Pokorná, vedoucí sociální služby

„Příkladem může být naše IT oddělení, kde jsme ergonomicky upravovali pracovní desku stolu. Vozíčkář má jinou potřebu, než člověk chodící. Je důležité, aby měl nastavitelnou výšku stolu, aby se dobře dostal k počítači i k ovládání myši. Třeba elektrický vozík má ovládání, proto je nutné, aby se člověk mohl dobře posunout až ke stolu a lépe se mu pracovalo, dobře viděl na monitor,” udává konkrétní příklad Černá.

Dobře nastavená integrační personalistika umožňuje postupný rozvoj a zvyšování kvality odvedené práce cílové skupiny OZP, s tím související rozvoj kvalitního byznysu především interním dovzděláváním zaměstnanců OZP, které jim umožňuje další kariérní postup a uplatnění ve firmě.

„Je to jeden ze základů pracovní činnosti a podpora. Vzdělávání funguje i ve zdravých firmách. Nicméně pro OZP, kteří se integrují, je to někdy těžké, protože už pracují a ještě se mají dovzdělávat,” míní ředitelka personalistiky Ergotepu.

První sociální služba v podniku

Celý soubor činností by ovšem nefungoval dokonale, pokud by nebyly po ruce další nástroje, za jejich pomoci z lidí dokáží dostat maximum a vracet je postupně do běžného života. Proto v Ergotepu vznikla Sociální služba-sociální rehabilitace, což je projekt nemající v České republice obdoby. Sociální služby jsou totiž zřizované kraji a jsou nástrojem Ministerstva práce a sociálních věcí, jak pomoci lidem s postižením být postupně plnohodnotnou součástí společnosti. Na začátku byl totiž experiment zřídit tuto službu a po roce právě se ukazuje, že jde o výborně fungující zařízení, které se v jedné linii s podnikem dobře uchytilo.

„V Ergotepu vzniklo něco, co nikdo jiný nemá. Poprvé firma si registrovala Sociální službu-sociální rehabilitace. Status našeho podniku je sociální družstvo a má zaregistrovanou sociální službu, která se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., takže splňujeme všechny standardní parametry,” vysvětluje jedinečnost takového počinu Lenka Pokorná, vedoucí tamní Sociální služby a střediska integrace spadající právě pod personální oddělení.

A ihned dodává, jaké postavení mezi ostatními tato organizace má: „Opravdu nevím, proč to ještě nikoho nenapadlo. Většinou sociální služba vzniká opačně, protože sociální služba poskytuje a obecně prospěšná společnost je zřizovatelem. Ještě nikdy se nestalo, aby ji zajišťovala v podstatě obchodní firma.”

Právě proto tu pracují s řadou nových pojmů, o nichž sociální svět v Česku ještě netuší. Tím hlavním je komplexní integrace. Ve zkratce řečeno se jedná o úkony, které provádí sociální služba. „Zjistíme nejdříve potřeby klienta, na jejich základě vytvoříme individuální plán. Záleží také velice na tom, jaké má požadavky a jaké jsou jeho možnosti a předpoklady. Dokážeme zapracovat člověka do jeho nového zaměstnání. Jednoho takového jsme zaučovali na práci s počítačem,” přidává příklady z praxe Eliška Macháčková, zástupkyně vedoucí ze střediska integrace a sociální služby.

Druhou větví je takzvaná Příprava k práci. V praxi to funguje tak, že každý potenciální uchazeč o zaměstnání v Ergotepu dostane svého mentora, jenž ovládá několik pracovních pozic najednou a dokáže tedy poradit v jakékoliv situaci. Službu pak provádí na základě dohody s Úřady práce, které ji nabízejí.

Během roku dokázali vytvořit jednoduché metodiky, chcete-li „manuály”, díky kterým člověk rychleji pochopí práci se zařízeními, náplň své činnosti i postupy, jimiž se pracující hendikepovaní ve firmě řídí. „Připravili jsme je pro naše klienty v obrázkové formě. Pokud by takový člověk jakýmkoliv pokynům okamžitě neporozuměl, nic se neděje. Naši pracovníci s ním vše znovu projdou a podají pomocnou ruku,” konstatuje Lenka Pokorná a pochvaluje si, že jejich zpracované metodické pokyny se v praxi výborně hodí.

I díky všem těmto faktorům je Ergotep živým moderním podnikem evropského střihu, který hledá další výzvy. Kam je ještě posune?

Autor: Bohuslav Stehno

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."