Reportáž 18/10/2019

Jak se sociálně podniká ve Francii?

V posledním týdnu letošního září jsem měl příležitost nahlédnout, společně se zástupci Krajského úřadu Pardubice a dalšími kolegy ze sociálních podniků Pardubického kraje, pod pokličku sociálního podnikání ve Francii. Jednalo se konkrétně o oblast kolem města Orléans v regionu Centre-Val de Loire, jižně od Paříže.

Ve francouzském sociálním podniku.
Ve francouzském sociálním podniku. | foto: ISP21

 Sociální podnikání ve Francii má dlouholetou historii. Během první světové války bylo zraněno mnoho Francouzů a díky iniciativě vojáka z Bretaně hledajícího uplatnění v běžném životě i s nabitým hendikepem se daly věci do pohybu. Byly definovány kategorie postižení a otevřela se rehabilitační centra. Často však byla snaha tyto lidi vyčlenit ze společnosti. Jeden z přelomů přišel v roce 1918, kdy se dostává tato problematika do francouzské legislativy a postupně se přenáší na většinovou společnost. V červenci 2014 je dokonce přijat zákon o sociální a solidární ekonomice, který zřetelně definuje jednotlivé aktéry na sociálním poli.

O sociálním podnikání ve Francii se mluví, jako o sociální a solidární ekonomice a spadá do ní, jak neziskový sektor, tak sociální podniky. Často se jedná o subjekty, které získávají finanční zdroje z různých směrů. Jedná se především o zdroje vládní i regionální a v mnoha případech tvoří většinovou část příjem z podnikatelských aktivit. Dnes produkuje tato část francouzské ekonomiky 10 % HDP.

Mezi těmito subjekty najdeme organizací typu SCOP, ESAT a mnoho dalších. SCOP je akronym pro dělnické výrobní družstvo a připomíná naše výrobní družstevnictví. V SCOP (Société coopérative ouvrière de production) jsou často zaměstnáváni lidé s postižením různého stupně. Naproti tomu ESAT (Établissements et services d´aide par le travail) je takovým obrazem našich sociálně terapeutických dílen, zde pracují často lidé s výrazně větším hendikepem, kteří mají nižší tempo, potřebují častější přestávky a další výhody, které by v běžném podnikatelském subjektu nebyly možné.

V následujících řádcích se pokusím přiblížit pár zajímavých společností, jež jsem měl možnost navštívit a blíže poznat, jak fungují a seznámit se s jejich cíli.

Regionální škola sociální práce nedaleko historického města Orléans

ERTS je acronym pro École Régionale du Travail Social, což lze přeložit jako Regionální škola sociální práce. Nachází se ve městě Olivet a je to školské zařízení, kde se vzdělávají lidé pracující nebo mající touhu pracovat v sociální sféře. Zařízení je součástí regionální sítě zaměstnavatelů, jenž čítá přibližně 2000 subjektů.

Škola má poměrně široký záběr. Nabízí vzdělávací kurzy všech úrovní od jednoletých až po víceleté zakončené magisterským titulem. Jedním z hlavních cílů je snaha propojovat odborné vzdělávání přímo s praxí, proto má škola velký zájem o pravidelné umísťování svých studentů do sociálních podniků a to i mimo francouzský region.

Studijní obory jsou složeny z jednotlivých výukových modulů například Finanční řízení, Organizace výroby, Řízení lidských zdrojů, Spolupráce mezi subjekty a vládními úřady. Každoročně školou projde na 2300 studentů.

La Couronne Rie, sociálně terapeutická dílna

Zařízení La Couronne Rie patří mezi, již zmíněné zařízení ESAT. Hendikepovaní lidé mají přizpůsobená pracoviště, upravenou délku pracovní doby a v případě těžkého hendikepu nebo nedostatečných pracovních návyků využívají případné pomoci asistenta. Ten jim poskytuje podporu a pomáhá zvyšovat pracovní kompetence. Společnost nabízí pro své pracovníky zejména kompletační práce. Spolupracuje s vybranými kosmetickými firmami, pro které zajišťuje třídění starších produktů a jejich následnou kompletaci do balíčků, jenž se znovu za zvýhodněné ceny vracejí do obchodních řetězců. Když se podaří u konkrétního jedince zvýšit pracovní kompetence, má možnost přejít na vyšší pozici nebo pokračovat na chráněný či volný pracovní trh.

Fotogalerie

ERST, Po jednání. | foto: archiv Dany Hubálkové
Sociální podnik Ressource AAA. | foto: archiv Dany Hubálkové
ERST, Regionální škola sociální práce. | foto: archiv Dany Hubálkové
Na jednání v regionálním centru sociální a solidární ekonomiky. | foto: archiv Dany Hubálkové
TPC SCOP ve skladu výrobního družstva. | foto: archiv Dany Hubálkové
Sociální podnik ISA Groupe. | foto: archiv Dany Hubálkové
Regionální centrum sociální a solidární ekonomiky. | foto: archiv Dany Hubálkové
TPC SCOP v provozu výrobního družstva. | foto: archiv Dany Hubálkové
Esat La Couronne Rie. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • ERST, Po jednání. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Sociální podnik Ressource AAA. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • ERST, Regionální škola sociální práce. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Na jednání v regionálním centru sociální a solidární ekonomiky. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • TPC SCOP ve skladu výrobního družstva. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Sociální podnik ISA Groupe. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Regionální centrum sociální a solidární ekonomiky. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • TPC SCOP v provozu výrobního družstva. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Esat La Couronne Rie. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • ERST, Po jednání. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • Sociální podnik Ressource AAA. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • ERST, Regionální škola sociální práce. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • Na jednání v regionálním centru sociální a solidární ekonomiky. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • TPC SCOP ve skladu výrobního družstva. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • Sociální podnik ISA Groupe. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • Regionální centrum sociální a solidární ekonomiky. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • TPC SCOP v provozu výrobního družstva. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • Esat La Couronne Rie. | foto: archiv Dany Hubálkové

 • ERST, Po jednání. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Sociální podnik Ressource AAA. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • ERST, Regionální škola sociální práce. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Na jednání v regionálním centru sociální a solidární ekonomiky. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • TPC SCOP ve skladu výrobního družstva. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Sociální podnik ISA Groupe. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Regionální centrum sociální a solidární ekonomiky. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • TPC SCOP v provozu výrobního družstva. | foto: archiv Dany Hubálkové
 • Esat La Couronne Rie. | foto: archiv Dany Hubálkové

TPC SCOP, dělnické výrobní družstvo

Společnost TPC SCOP je firma s 32 letou historií. Dnes je rozdělena do 3 závodů, v nichž zaměstnává téměř 200 lidí, z čehož je přibližně 80 % osob s lehčím zdravotním postižením. SCOP je akronymem pro francouzské dělnické výrobní družstvo. Jedná se ve skutečnosti o podnik, jenž vlastní zaměstnanci společnosti. Když do TPC nastoupí nový člověk, stává se podílníkem, vloží do společnosti 20 % jeho první měsíční mzdy. Tím má zaručeno každoroční pravidelné přerozdělování části zisku. Francouzská legislativa pamatuje na to, že lidé se sníženou pracovní schopností mají nižší produktivitu práce a tak z 20 % dotuje mzdu lidí s lehčím postižením. Ve společnosti fungují tzv. zaučovací stáže na 15 dní, posléze dostávají zaměstnanci smlouvu na dobu určitou 6-18 měsíců a následně na dobu neurčitou.

Společnost se zabývá především kompletační činností, třeba balením dárkových kazet pro kosmetické společnosti. V posledních letech se pouští také do oblasti vlastní bio produkce, vyrábí kompoty, které dodává do francouzských bio řetězců. Podnik se rovněž snaží posunout kolegy z dělnických pozic na pozice manažerské a tím zajišťuje jejich profesní růst. V posledních letech roste společnost stabilním tempem 5-10 % ročně.

ISA Groupe s lehkostí a šarmem

Překvapivě sympaticky působící skupina sociálních podniků, která se na první pohled jeví, jako personální agentura. Při zevrubnějším pohledu odkrýváme smysl a hloubku jejich služeb. Veškeré aktivity podřizují lokálnímu kontextu od zaměstnanců až po produkty.

Zaměstnávají osoby, které se jeví coby nezaměstnatelné a dávají jim tak šanci zvýšit kvalitu svého života. Jedná se o lidi dlouhodobě nezaměstnané, bez pracovních návyků a mnohdy žijící na hranici životního minima. Zjišťují, jaké mají pracovní kompetence a dále jim je pomáhají rozvíjet. Tito lidé jsou zaměstnání na dobu určitou 6-24 měsíců. Nejpozději do dvou let jim společnost nalezne pracovní místo na volném trhu práce. Až 95 % lidí je z daného regionu.

Vzhledem k tomu, že společností projde mnoho lidí, jenž začnou efektivně fungovat i týmově, došlo přirozeně k rozvoji dalších podnikatelských aktivit pod hlavičkou ISA Groupe. Takže zaměstnanci neodcházejí jen do komerčních firem na volný trh, ale někteří jsou následně zaměstnáni i v jiné části skupiny. Celá skupina obsahuje 7 organizací. Jedním z hlavních cílů je vytvořit další kvalitní pracovní místa a pomáhat potřebným.

A v čem konkrétně podnikají? Než spustí novou podnikatelskou aktivitu, ujistí se, zda splní tři nezbytné předpoklady. Dává ekonomický smysl, má společenský dopad a splňuje environmentální požadavky. Na základě tohoto filtru obnovili pěstování plodin, jež byly v minulosti pro jejich region typické. Dnes pěstují starou odrůdu fazolí a vyrábějí z nich oblíbené francouzské makronky. Další aktivitou je mytí osobních automobilů bez vody. Za použití necelého litru vody a roztoku rostlinného oleje myjí na objednávku automobily. Klient si službu objedná, ráno zaparkuje své auto v podniku, kde pracuje a o zbytek se již postará ISA Groupe, když se vrací domů, nasedá již do čistého vozu. Další aktivitou je pěstování zeleniny s důrazem na krátkou „cestu“ ke spotřebiteli. Firma vše provazuje s místním regionem, na který to má pozitivní dopad.

Jak hodně se liší náš rybníček od toho francouzského?

Čtyři výše zmíněné subjekty nebyly vybrány náhodou. Je na nich vidět náhled, jak je sociální a solidární ekonomika ve Francii vrstvena. Teoretický základ provázaný s praxí, dostávají studenti v rámci výuky na vysokých školách. Hendikepovaní lidé mají možnost začít svou pracovní dráhu v sociálně terapeutických dílnách, následně pokračují na chráněný trh, z něhož mnozí po získáních dostatečných pracovních kompetencí vstupují na volný trh práce. Toto vše se opírá o legislativu, která napomáhá hladkému průběhu integrace znevýhodněných skupin do společnosti.

V České republice je situace odlišná a to zejména z důvodu, že neexistuje zákon, jenž by jednoznačně definoval pravidla hry. Věřím však, že se i u nás blýská na lepší časy. I v naší zemi existují myšlenky, které jsou mnohdy praxí prověřeny a mohou být významnou pomocí při definování dalších kroků.

Tiskovou zprávu s doplňujícími informacemi naleznete na stránkách Pardubického kraje.

Autor: Marek Lustyk

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."