Téma: společenská odpovědnost

Reportáž

Název Sanitka přání vychází z myšlenky splnit poslední přání osobám na sklonku života, a to za...

23/01/2023

Rozhovor

Asociace společenské odpovědnosti, Praha V čem vlastně spočívá společenská odpovědnost a...

26/04/2019

Slovník pojmů

Termín odvozený z anglického slovního spojení Corporate Social Responsibility, nebo-li ve zkratce...

12/04/2018

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."