Rozhovor 26/04/2019

Lucie Mádlová, společenskou odpovědností a udržitelným přístupem kupředu!

Asociace společenské odpovědnosti, Praha
V čem vlastně spočívá společenská odpovědnost a udržitelný přístup? Nejen o spolupráci a její formě nám více informací prozradila Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti
Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti | foto: archiv Asociace společenské odpovědnosti

Jak vnímáte integrační sociální podnikání, jako součást společenské odpovědnosti a udržitelného přístupu?

Sociální podnikatele vnímám jako „hnací motor“ společenské odpovědnosti. Jsou společensky odpovědní ze své podstaty. Je pro ně samozřejmostí do podnikání vtáhnout blízkou komunitu či jednotlivce, kteří mají ztížený přístup k uplatnění na trhu práce. Mají mnohdy skvělé a inovativní nápady a jejich produkty mohou být zajímavým, a především odpovědným benefitem pro firmy a jejich partnery. Právě spolupráce firem se sociálními podniky, ať už formou náhradního plnění nebo podporou konkrétní organizace, je stále častější. Je vidět, že se toto spojení osvědčuje. Je jasné, že zmíněné propojení má smysl a je ziskové a obohacující pro obě strany. Praktické ukázky úspěšné spolupráce takových partnerství pro dobrou věc jsme mohli vidět i na předvánoční CSR recepci Asociace společenské odpovědnosti v Americkém centru, kde své společné projekty představovali členové Asociace – například Tchibo a FOREWEAR ve spolupráci s Borůvka Praha nebo krásnou trojčlennou spolupráci sociálních podniků Pro-Charitu, Maturus a právě Ergotepu.

„Integrační sociální podniky mají své pevné a velmi potřebné místo ve společnosti.“

Jaký je váš pohled na věc, jak ISP vnímáte?

Integrační sociální podniky mají své pevné a velmi potřebné místo ve společnosti. I díky nim mohou najít pracovní naplnění a skvělé uplatnění lidé se zdravotním znevýhodněním, pro které je často obtížné najít odpovídající pozici. Osobně si těchto organizací velice cením a často vyhledávám jejich produkty nebo služby a jsem ráda, že nejsem sama – čím dál častěji se nás v Asociaci členové ptali, kde mohou pořídit produkty od sociálních podniků. Díky tomu vznikl nápad dát dohromady nabídku výrobků a služeb (nejen) sociálních podniků, a tak jsme před Vánoci vydali Katalog společensky odpovědných dárků našich členů. V současné chvíli se chystáme na jeho aktualizaci. Dárkům, které pomáhají druhým a mnohdy jsou také právě od sociálních podniků, se o Vánocích věnoval také časopis Nový prostor. Je vidět, že téma společností rezonuje a hlavně, že kde je nabídka, začíná být poptávka.

Jaké máte vize do budoucna?

S Asociací chystáme neustále něco nového, však nás už dlouho znáte, máme za sebou už letitou společnou historii (Ergotep byl jedním z prvních členů Asociace a je naší vlajkovou lodí v segmentu sociálních podniků). Na jaře na CSR brunchi na Zelený čtvrtek 18. dubna jsme představili unikátní průzkum, který pro nás zpracovala společnost IPSOS o veganství a jeho vlivu na planetu v souvislosti s globálními cíli. Hned v květnu se těšíme na dvě velké akce – 30. května opět oceníme udržitelné projekty na Cenách SDGs 2019 a den před tím, tedy 29. května, pořádáme první ročník světového turnaje amatérského ženského fotbalu za globální cíle Global Goals World Cup Prague. Hrajeme odpoledne na Václavském náměstí v Praze, kam bych touto formou všechny čtenáře moc ráda pozvala. S teplejším počasím také vybíhají do měst i do přírody sportovci, kteří při běhu zároveň sbírají odpadky – tato aktivita se nazývá plogging a je kombinací slov „jogging“ z anglického slova běhat a „plocka upp“, což ve švédštině znamená sbírat. Pod pojmenováním Plogging Česko tento nový fitness trend s Asociací v tuzemsku zastřešujeme. V průběhu léta opět spustíme přípravy na oslavu světového dne dárcovství, Giving Tuesday, který se letos slaví v úterý 3. prosince.

„Se sociálními podniky pracujeme v podstatě neustále.“

Spolupracujete se sociálními podniky. Jak funguje provazba právě s nimi?

Se sociálními podniky pracujeme v podstatě neustále. Na každou z našich členských akcí zajišťují v maximální možné míře občerstvení právě lidé ze sociálních podniků a máme s tím skvělou zkušenost. Vždy všem moc chutná a naše tipy potom doporučují dál. Ať už jde o Modrý domeček, Tichou kavárnu nebo například Portus Praha. Květiny odebíráme výhradně od Aranžérie a už dlouho si sníme o společném zahradničení s Kokozou. Věřím, že se nám to letos na podzim podaří.

„Investice do udržitelných aktivit jsou zároveň investicemi do budoucího zisku firmy.“

Společenská odpovědnost a udržitelný přístup vs. modla ekonomického růstu. Jaký na to máte názor?

Každý, kdo žije v současnosti a neřídí se zastaralými strategickými plány firem z 90. let, vidí, že udržitelnost jde ruku v ruce s podnikáním. Investice do udržitelných aktivit (například změna procesu výroby na ekologičtější variantu, snižování uhlíkové stopy, efektivnější využití zdrojů nebo kapacit díky moderním technologickým inovacím) jsou investice do budoucího zisku firmy. Z čeho budou firmy vyrábět, pokud si neudržitelným přístupem zničí a vydrancují zdroje? Aby byl ekonomický růst možný, musí být udržitelný.

„Naše současná západní společnost řeší problém plýtvání jídlem v době, kdy na druhé straně miliardy lidí trpí hladem.“

V poslední době často slýcháme o chudobě a hladovění. Můžete nám říci, jak řešit problémy vyspělého světa? Existuje nějaký návod?

Neexistuje univerzální návod, jak problém chudoby a hladovění během okamžiku zvrátit. Dopracovali jsme se k smutnému paradoxu – naše současná západní společnost řeší problém plýtvání jídlem v době, kdy na druhé straně miliardy lidí trpí hladem. Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. Pokud bychom tyto potraviny zachránili, nasytily by tři miliardy lidí. Přitom ke změně může přispět jednoduše každý z nás. Správně skladovat potraviny, nakupovat i ovoce a zeleninu takzvaně nedokonalého vzhledu nebo rozlišovat mezi pojmy „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“. Kvůli základní neznalosti pak například zbytečně vyhazujeme jídlo, které je stále v pořádku.

Jak bychom měli k těmto tématům přistupovat?

Témata, jako je chudoba, hlad, ale i nerovné postavení mužů a žen nebo odpovědná výroba a spotřeba, byly hlavními milníky pro vytvoření plánu pro lepší svět. 17 cílů a konkrétních kroků pro celou planetu, díky kterým můžeme změnit svět na lepší místo pro všechny. Jde o Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals = SDGs) od OSN, které přijaly všechny vlády světa včetně Česka v roce 2015 v rámci tzv. Agendy 2030. SDGs nám pomáhají napravovat problémy světa, ať už ekonomické, sociální nebo environmentální.

Každý máme nějaký majetek. Kdo si jde za svým cílem, získá to své hmotné. Kde však moderní společnost bude hledat do budoucna motivátory pro další štěstí, respektive kde hledat dál motivaci a štěstí?

Na tuto otázku asi odpoví 100 lidí 100x jinak. Za sebe vidím pocit štěstí a naplnění ve spolupráci s ostatními na dobrých věcech, které mají smysl, jako jsou společenská odpovědnost, dobročinnost nebo propojení a směřování za naplňování globálních cílů.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."