Rozhovor 26/08/2020

Vzděláváním k podnikání aneb předávání zkušeností přímo z praxe

Bylo tomu tak vždy a jistě se nic nezměnilo. Vzdělávání je v životě člověka jeho nedílnou součástí. Vzdělávat se můžeme různě, ať už je to prostřednictvím vzdělávacích ústavů či formou samoedukace. I život samotný nás mnoho naučí. Ovšem, když vám zkušenosti předávají lidé, kteří si sami prošli etapou vzdělávání a následně začali podnikat, je to k nezaplacení. Pojďme se tady vzdělávat i tímto rozhovorem a obohatit své znalosti s Mgr. Ivanou Vyvlečkovou, zástupkyní ředitelky pro odborný výcvik a praktické vyučování v Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních.

Marek Lustyk na selfie s žáky z Janských Lázních
Marek Lustyk na selfie s žáky z Janských Lázních. | foto: archiv M. Lustyka

„Vzděláváním k podnikání“. Mohla byste více tento nový vyučovací předmět specifikovat?

Cílem projektu je žákům, co nejvíce přiblížit možnosti budoucího vlastního podnikání. Jeho prostřednictvím jsou seznamováni se všemi aspekty potřebnými k založení svého podnikání a teoreticky připravováni ke skutečnému zahájení podnikání třeba ještě i během studia.

Měli žáci možnost využít vědomosti z tohoto předmětu již během studia?

Ano, samozřejmě. Získané vědomosti a dovednosti měli žáci možnost využít i v rámci JA Studentské firmy. Bohužel, nemůžeme vždy ovlivnit průběh, tentokrát se nám do cesty postavil silný soupeř, a to koronavirová epidemie. Uzavření škol do konce školního roku, proto nedovolilo dokončit ani výuku (teoretickou přípravu), ani vlastní praxi, při které mělo dojít o ověření úspěšnosti roční společné práce.

„Došlo k výuce odborníky z praxe, což je v českém školství výjimka.“

Je v tomto ohledu předmět něčím výjimečný?

Ano, došlo k výuce odborníky z praxe, což je v českém školství výjimka. Co může být více než propojení teorie s praktickými zkušenostmi. Vedlejším efektem byla i forma on-line výuky, která paradoxně žáky připravila na dobu koronavirové epidemie.

Jak probíhaly přípravy? Spolupracovali jste na osnovách a podkladech?

Ano, spolupráce byla v tomto ohledu nezbytně nutná. Jednotlivé tematické okruhy navrhli lektoři družstva Ergotep a poslali nám vše k vyjádření a schválení. To proběhlo bez komplikací. Vlastní obsah tematických okruhů byl již na jednotlivých lektorech z Ergotepu.

Nastaly nějaké komplikace v průběhu výuky?

Zpočátku vázla komunikace mezi naší vyučující ekonomiky a lektory, navíc škola nedostala žádné podklady pro první tematický okruh. Žáci se na základě toho neorientovali v on-line výuce lektora a měli tak pocit, že jde o ztracený čas. Tento nešvar byl brzy odstraněn. Vlastně, spolupráce mezi vyučující školy a lektory byla takovou „Achillovou patou“ projektu a stala se nejdůležitějším podnětem ke zlepšení do budoucna.

Co se týká ŠVP (Školní vzdělávací program), jak je to s tímto předmětem?

Vše je v souladu s výukou. Jednotlivé tematické okruhy jsou součástí ŠVP pro Obchodní akademii ve 4. ročníku v předmětech Ekonomika a Informační technologie. Důležitý je pohled objektivní. Zeptali jsme se proto jedné z lektorek předmětu Vzděláváním k podnikání, a to Petry Černé, ředitelky personalistiky.

Vzděláváním k podnikání. Projevili o tento předmět žáci zájem?

Ano, určitě měli zájem. Často se dotazovali a byla pro ně zajímavá témata, která se jich budou po ukončení střední školy bezprostředně týkat. Oslovily je poznatky z praxe při provedení přijímacího pohovoru, co napsat či nenapsat do životopisu a celkový přístup k těžce postiženým osobám v integračním sociálním podniku.

Co je cílem tohoto předmětu?

Cílem je seznámit žáky, budoucí absolventy OAJL s prostředím integrační personalistiky sociálního podniku. Především získání informací o pojmech integrační personalistika a komplexní integrace, předání praktických zkušeností personalistů, na co se mají připravit, když budou žádat o práci a v neposlední řadě i získání uceleného přehledu, možnosti podpor zaměstnavatelů zaměstnávající OZP ze strany státu.

„Absolventi jsou tzv. nepopsaným listem“.

Jaký je osobní pohled personalisty na možnosti uplatnění lidí s hendikepem, zejména po ukončení vzdělání, kdy nemají žádnou praxi?

Pro mě jako personalistu jsou absolventi tzv. „nepopsaným listem“. Nemají sice žádnou praxi, ale měli by mít alespoň chuť do práce a pracovní návyky. Když je chuť do práce, může zaměstnavatel dovzděláním a další podporou získat velice efektivní a kvalifikované zaměstnance. Je to o čase a komunikaci, které vložíte do nového zaměstnance.
Pokud vše dopadne na úrodnou půdu, získáte schopného a loajálního zaměstnance. Já za sebe se práci s mladými lidmi nebráním, naopak mě nabíjí svojí aktivitou a pozitivním myšlením. Vždy je zde ale riziko, že po nějakém čase odejdou do jiného zaměstnání nebo za partnerem do jiného města.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."