Rozhovor 22/02/2019

„Soustředíme se především na psychickou stránku zaměstnanců,“ říká Vítězslav Elišák

Propagační podnik Hradec Králové patří mezi největší firmy svého druhu v Královéhradeckém kraji. Zajišťuje technické služby, výrobu reklamy a pronájem prostor. Jak se tak velký sociální podnik podařilo vybudovat? Jakým způsobem se starají o hendikepované a co plánují v následujících měsících? Na to odpovídá Vítězslav Elišák.

Vítězslav Elišák v Propagačním podniku Hradec Králové
Vítězslav Elišák v Propagačním podniku Hradec Králové | foto: ISP21

Co je činností vašeho podniku a čím se zabýváte?

Zaměstnáváme zdravotně postižené. Naše činnost je rozdělena do tří odvětví. Realitní činnost, kde pronajímáme naše nemovitosti, poté kooperace v rámci technických prací a v neposlední řadě propagace, kde vyrábíme reklamu, polepy aut, tiskařinu atp.

Jaká je vaše funkce?

Organizačně zastupuji více funkcí. Převzal jsem firmu po mém otci, takže má oficiální funkce je ředitel podniku.

Zaměstnáváte výhradně osoby se zdravotním postižením?

V maximální možné míře. Kromě přibližně 4 lidí, tu máme jenom zdravotně postižené zaměstnance.

Fotogalerie

Vítězslav Elišák vysvětluje postupy práce v PPHK | foto: ISP21
Vítězslav Elišák nás provádí propagačním podnikem | foto: ISP21
Vítězslav Elišák z Propagačního podniku Hradec Králové | foto: ISP21
  • Vítězslav Elišák vysvětluje postupy práce v PPHK | foto: ISP21
  • Vítězslav Elišák nás provádí propagačním podnikem | foto: ISP21
  • Vítězslav Elišák z Propagačního podniku Hradec Králové | foto: ISP21
  • Vítězslav Elišák vysvětluje postupy práce v PPHK | foto: ISP21

  • Vítězslav Elišák nás provádí propagačním podnikem | foto: ISP21

  • Vítězslav Elišák z Propagačního podniku Hradec Králové | foto: ISP21

  • Vítězslav Elišák vysvětluje postupy práce v PPHK | foto: ISP21
  • Vítězslav Elišák nás provádí propagačním podnikem | foto: ISP21
  • Vítězslav Elišák z Propagačního podniku Hradec Králové | foto: ISP21

Co bylo podnětem k zaměstnávání právě osob zdravotně postižených?

To musím hodně do minulosti. Před 19 lety můj otec s panem magistrem Morávkem, ředitelem centra zdravotně postižených v Hradci Králové, přemýšleli, jak tyto osoby zapojit do pracovního procesu. Nejdříve vozili z Německa kompletační práci, která se poté rozvážela do domů. Bohužel to však nefungovalo. V roce 2002 se tedy vytvořil projekt chráněné dílny a vše se začalo vytvářet přímo u nás.

S jakými hendikepy pracujete?

Nebráníme se ničemu. Pokud má člověk dobré oči a šikovné ruce, pak u nás uplatnění najde. Samozřejmě tu máme i zaměstnance, kteří nemají ruce naprosto v pořádku, i tak jsou však šikovní a schopni u nás vykonávat práci.

„Soustředíme se především na psychickou stránku. Snažíme se brát ohled na každého zvlášť.”

Vytváříte vašim zaměstnancům nějaké specifické pracovní podmínky?

Je to vše o individuálním přístupu.

Takže záleží na hendikepu a poté se podmínky tomu jedinci přizpůsobí?

Soustředíme se především na psychickou stránku. Snažíme se brát ohled na každého zvlášť. Pokud má dobrou psychiku, jde to hned lépe. Samozřejmě vše řešíme i po technické stránce. Máme zaměstnance rozdělené do různých místností po skupinkách tak, jak jim to vyhovuje a podle toho jim nastavujeme danou práci.

Mají vaši zaměstnanci možnost kariérního růstu?

Samozřejmě, pokud jsou šikovní. Máme tu paní, která tu je od začátku. Začínala jako dělnice a nyní řídí celé středisko.

„Rozvíjíme projekt asistentů, kteří se nám starají o zaměstnance a to i mimo pracovní dobu.”

A co vzdělávání?

Minulý rok jsme měli program v centru Andragogiky, kde se mohli proškolit naši vedoucí pracovníci. Máme samozřejmě i jiné kurzy, ale vše závisí na finančních možnostech.

Pomáháte vašim zaměstnancům i nad rámec jejich pracovní doby? Uvažoval jste například někdy o sociální službě?

Neuvažoval. Nyní je samotný provoz této dílny velmi zatěžující, takže si to aktuálně nedovedu představit.

Ing. Vítězslav Elišák

Převzal v roce 2016 rodinnou firmu po svém otci, aby pokračoval v jeho práci. V rámci podniku poskytuje zaměstnání výhradně občanům se změněnou pracovní schopností. Jeho cílem je zařadit se s podnikem mezi největší chráněné dílny v České republice, zaměstnávat osoby se ZP v maximální možné míře a zajišťovat jejich opětovné zapojení do společnosti.

Rozvíjíme ale projekt asistentů, kteří se nám starají o zaměstnance a to i mimo pracovní dobu. Po psychické stránce je to prospěšné. Opravdu to zaměstnancům pomáhá.

Zmiňoval jste, že dříve byla možnost práce z domova. Dnes to tedy již možné není?

Jen ve výjimečných případech. Nastálo takto nepracuje nikdo. Pokud však někdo potřebuje na několik dní specifické prostředí, pak mu to je umožněno. Jinak ale zmizí veškerý sociální efekt zaměstnávání. Psychika se nezlepší, pracovní návyky také ne, navíc nemá dotyčný žádný vztah s dalšími lidmi. Nemá to žádnou přidanou hodnotu.

Máte velký areál. Plánujete nějaké rozšíření portfolia, co se týká pracovních pozic?

Určitě ano. Plánujeme několik investičních projektů. Chceme rekonstruovat celý areál a přistavět jednu budovu navíc. Vše teď záleží na financování.

Autor: Martin Alt

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."