Blog Petr Herynek Petr Herynek 10/12/2018

Do praxe bez bariér

V současnosti se v Královéhradeckém kraji spouští zajímavý projekt týkající se problematiky exkurzí a stáží studentů speciálních škol na chráněném trhu práce s názvem Do praxe bez bariér.

Schůzka projektového týmu Do praxe bez bariér
Schůzka projektového týmu Do praxe bez bariér | foto: ISP21

Partnery projektu jsou Královéhradecký kraj, CIRI a Ergotep CSR Institut, o. p. s. Hlavním cílem projektu je přiblížit problematiku i specifika chráněného trhu práce a zorganizovat pracovní stáž žáků.

Projekt navazuje na systémový projekt výzvy 54 z programu OPVK a používá výstupy z tohoto projektu, což je metodika praxí a stáží na chráněném trhu práce a proces realizace stáže a praxe.

Královéhradecký region se realizací tohoto projektu stal průkopníkem v problematice propojování speciálních škol a subjektů na chráněném trhu práce v rámci jednoho regionu.

V projektu lze sledovat významné společenské přidané hodnoty pro širokou společnost. Připomeňme alespoň ty základní.

Většina speciálních škol, pravděpodobně všechny, realizují většinu praktické přípravy v tzv. fiktivních dílnách, či ve fiktivních projektech. Dokonce se dnes realizují soutěže v oblasti fiktivních projektů studentů speciálních škol. Výsledkem je absolvent speciální školy bez znalosti ostrého podnikového prostředí s nulovou zkušeností v oboru. Projekt Do praxe bez bariér má tuto nerovnováhu vyřešit nástroji exkurze a stáže.

Dalším problémem je přehlížení managementu speciálních škol chráněného trhu práce jako nástroje na realizaci zaměstnanosti a integrace cílové skupiny osob se zdravotním postižením. Velký vliv na tomto stavu mají subjekty z CHTP sami. Zásluhou problematiky zneužívání dotačních prostředků a podpor v oblasti zaměstnanosti OZP. V současnosti lze na CHTP nalézt subjekty, které jsou kvalitními zaměstnavateli OZP, dokonce jsou již na cestě k úrovni integračních sociálních podniků, či dokonce již jimi jsou. V těchto podnicích mohou studenti a žáci speciálních škol načerpat znalosti a kompetence, které mohou být do budoucna klíčové v jejich pracovní uplatnitelnosti.

Z pohledu subjektů na CHTP jde o tzv. společenský obchodní produkt, nazvaný poskytování stáží studentům speciálních škol. Schopnost sociálních podniků poskytovat společnosti společenské obchodní produkty je klíčovou obchodní dovedností obchodníků sociálních podniků a velmi významným prvkem jejich obchodního portfolia. K dalším produktům tohoto charakteru patří třeba příprava k práci, pracovní rehabilitace, či vzdělávání a praktikování uchazečů ÚP ČR.

Důležité je, že se našel první region, který s projektem začal a přejme ostatním regionům, aby nebyly dlouho pozadu a začali se podobnými projekty zabývat.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."