Blog Petr Herynek Petr Herynek 12/11/2018

Ergoprogress v Senátu Parlamentu ČR

Dne 9. října 2018 proběhl v Senátu Parlamentu ČR seminář k projektu sociální inovace Ergoprogress s projektovými stakeholdery a odbornou veřejností. Program řečníků a zvukový záznam jejich vystoupení naleznete zde.

Projekt ERGOPROGRESS - REALIZE THE CHANGE - CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007242.

Zahájení senátorem Kantorem

Seminář o integračním sociálním podnikání zahájil senátor Lumír Kantor, zastupující předsedu Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, který udělil záštitu konání akce. Průvodcem setkání byl mimo jiné i ředitel Masarykovy demokratické akademie Vladimír Špidla.

Úvod do problematiky sociální inovace Ergoprogress

Do integračního sociálního podnikání účastníky uvedl hlavní manažer projektu Karel Machotka, který představil celou koncepci sociální inovace Ergoprogress.

K tématu přispělo i Ministerstvo práce a sociálních věcí

Za MPSV promluvila Mgr. Svatava Škantová, vedoucí Oddělení projektů sociálního podnikání. Z pohledu ministerstva komplexně představila výzvu 129 a upozornila na probíhající změny.

Představit se měli možnost i partneři sociální inovace

Ergoprogress je založen na partnerství sociálních podniků. Vladimír Špidla představil všech šest prezentujících partnerů.

„Sdružení Neratov nebuduje pro ně, ale s nimi”, tvrdí Ing. Martina Kosová

Neratov známý i neznámý. Je integračním sociálním podnikem, který dál buduje a inovuje. Nejen neratovský kostel je jejich konkurenční dominantou.

Dřevovýroba Otradov pro své výrobky využívá kvalitní dřeviny

Vzácná dřeva buk, dub nebo topol je pro Otradov hlavní surovinou. Ing. Andrej Galko představil podnik, který dokáže zajistit nejen plošnou výrobu, ale i výrobu na zakázku.

Symetrie působící v Brně se transformovala na sociální podnik. Nyní míří k integraci

Původem běžná obchodní společnost, nyní sociální podnik provozující půjčovnu a prodejnu zdravotních pomůcek, se kterým účastníky seznámila Jana Glozarová

Společnost Pro-Charitu, není typickou charitou jak ji známe. Integrační sociální podnik přišel na trh s novým konceptem

MVDr. Michal Krejčí seznámil posluchače s integračním sociálním podnikem Pro-Charitu, s. r. o., který momentálně expanduje na trh s výbornými bylinnými sirupy.

Cestu od myšlenky k realizaci v sociální oblasti představila Mgr. Šárka Bartošová z hradecké CIRI

Regionální centrum podpory je odbornou platformou pro ty, kteří mají zájem odebírat výrobky a služby se sociálních podniků.

V Zenové zahradě květiny bez důvodu netrhají. Podnik představila Michaela Šmejkalová

Nováčci v sociálním podnikání, kteří od roku 2015 podnikají v oblasti zahradnictví. Jejich dalším cílem je provozování rodinného centra.

Závěrem promluvil předseda správní rady Ergotep CSR Institutu, o. p. s. Petr Herynek

Pro integrační sociální podnikání je vhodná doba. Míní Bc. Petr Herynek, který dále shrnul myšlenku Ergoprogressu směrem k integračnímu sociálnímu podnikání.

Posledním bodem setkání byla řízená diskuze

Všichni účastníci měli možnost se vyjádřit nejen k výstupům prezentujících, ale i k řešené problematice integračního sociálního podnikání.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."