Blog Petr Herynek Petr Herynek 06/09/2018

Povedená výzva pro sociální podniky, které to myslí opravdově

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo vyhlásilo 8. června 2018 odborem realizace projektů ESF výzvu z Operačního programu Zaměstnanost nazvanou podpora Sociálního podnikání č. 129. Výzva má platnost do 30. listopadu 2018 a příjem žádostí začal už 30. června tohoto roku.

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | foto: freepik.com

Zajímavá je i alokace této výzvy, která je stanovena na 150 milionů korun. Ministerstvo tím sleduje specifický cíl - Rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Výzva je pro sociální podniky obrovskou příležitostí k získání finančních prostředků pro své podnikání, nutno však brát na zřetel, že maximální výše celkových způsobilých nákladů je 400 tisíc až 6 milionů korun (podpora je v režimu de minimis 200 tisíc, respektive 15 tisíc Euro) a míra spolufinancování příjemcem je 15 %.

Tato výzva přináší též několik novinek z hlediska druhového začlenění typů sociálních podniků, kdy je člení na integrační a environmentální sociální podniky. Zajímavé je, že u integračních sociálních podniků jde v rozpoznávacích znacích až na úroveň konkrétních procesů integračních podniků. Na první pohled nenápadné doplnění rozpoznávacího znaku 2. Sociální prospěch - 2.2 podnik používá personální a integrační nástroje podporující rozvoj a integraci zaměstnanců z cílových skupin, nejčastěji Integrační personalistiku - je dle mého názoru zlomovým přístupem k nastartování integrační role ISP. V podnicích je tímto vytvářená potřebná personální kapacita managementu, jejímž cílem má být organizace integračních a personálních procesů vedoucích k rozvoji cílové skupiny.

Zajímavě je též rozpracován rozpoznávací znak 3. Ekonomický prospěch (3a - Reinvestice zisku), ze kterého je cítit vyšší zacílení do problematiky daňového řádu sociálních podniků.

Je tedy zřejmé, že vyhlašovatel udělal kvalitativní posun dopředu z pohledu tvorby definice pravidel a a rozpoznávacích znaků Sociálních podniků v České republice. Bude teď důležité, aby uchazeči z řad stávajících či potenciálních sociálních podniků byli schopni se tomuto trendu přizpůsobit a předkládat žádosti o podpory z výzvy, které budou podporovány.

Je zřejmé, že podmínky se zpřesňují a prohlubují, a že dobrou žádost o podporu bude moci předkládat jen opravdový sociální podnik s požadovaným řešením svých procesů. Už nebude možné jen upravit zakládací dokumenty, už to bude chtít daleko větší kus práce. Doufejme, že se to bude účelovým podnikům a podnikatelům daleko méně vyplácet.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."