Rozhovor 18/11/2020

„Zajímá nás udržitelné podnikání“, říká Otakar Klepárník ze skupiny MEDESA

Skupina MEDESA vznikla v rámci společnosti MEDESA, s. r. o., české rodinné firmy založené v roce 1995. Ve své činnosti se zaměřuje na vybavení laboratoří nejmodernější technikou, včetně zabezpečení vysokého uživatelského komfortu. Další významnou aktivitou jsou výrobky a služby pro širokou skupinu klientů i pacientů potřebných kompenzace pohybových a ostatních dočasných i trvalých postižení. Jak v době koronavirové funguje jeden z předních českých dodavatelů? Na toto téma jsme se bavili s jednatelem a ředitelem v jedné osobě, panem Otakarem Klepárníkem.

Otakar Klepárník, zakladatel a jednatel společnosti MEDESA spolu se svým synem, Martinem.
Otakar Klepárník, zakladatel a jednatel společnosti MEDESA spolu se svým synem, Martinem. | foto: archiv O. Klepárníka

Aktuální doba není pro nikoho vůbec jednoduchá. Jak se v tomto ohledu daří společnosti MEDESA v byznysu?

Situace je maximálně proměnlivá a nepredikovatelná. Protože velkou část aktivit děláme ve zdravotnictví, tak každé omezující opatření uvězní část našich zákazníků a pacientů doma, ať již omezením péče, tak i jejich strachem. Z těchto důvodů poptávka po našich produktech a službách kolísá extrémně A navíc, jsme zasaženi i zavřením škol, neboť máme mnoho spolupracovníků s malými dětmi. Ti jsou nyní s nimi doma a nemohou proto naplno pracovat. Samozřejmě se situace nevyhnula ani nám, někteří naši zaměstnanci jsou nemocní, popřípadě v karanténě.

Byli jste nuceni nějak upravit výrobu, respektive se přizpůsobit aktuální poptávce na trhu, co se např. ochranných prostředků týká?

Samozřejmě, neustále hledáme řešení, jak bychom našim klientům mohli být užiteční. Hned v březnu jsme zmnohonásobili vlastní textilní výrobu a nasmlouvali další kapacity, díky tomu jsme byli schopni vyrobit několik desítek tisíc roušek či ochranných plášťů, vše bavlněné a opakovaně použitelné, tedy ekologické.
V určitém období jsme byli jediní, kdo byl v našem kraji schopen přijmout objednávku a alespoň nějakou její část dodat. Veškeré dovozy zkolabovaly. Velmi nepříjemná zkušenost. Nyní k tomu prodáváme i jednorázové roušky, ale prokazatelně vyrobené v ČR.

Hlavními klienty společnosti jsou především klinické laboratoře ve zdravotnictví, jakož i laboratoře vědecké, výzkumné či průmyslové. MEDESA spolupracuje také s předními zahraničními výrobci a část potřebných materiálů si nechává vyrábět i v ČR, často i v chráněných dílnách.

Období pro byznys není opravdu jednoduché. Byli jste v rámci společnosti nuceni zaměstnance také propouštět? Využili jste v jarním období nějakou ze státních podpor, jako byl kurzarbeit?

Zatím jsme masivně propouštět nemuseli. Jednak jsme našli náhradní a aktuální produkty a služby, ale také jsme využili podpůrné programy ANTIVIRUS II. (náhrada části vyplacených mezd) a COVID II., což je bezúročný úvěr. To nám umožnilo přežívat nejhorší výpadky.

Politikou naší společnosti je pracovat tak, aby služby poskytované našim zákazníkům odpovídaly jejich přáním a potřebám, byly v ideálním poměru kvality a ceny a měly unikátní přidanou hodnotu.

Jakou unikátní přidanou hodnotu máte na mysli?

My jsme česká rodinná firma, naši konkurenti jsou světové korporace. Nás zajímá udržitelné podnikání s ohledem na poctivost k zákazníkům, dobré podmínky pro zaměstnance a spolupracovníky a rozvoj podniků i podpora společenství v regionech, kde působíme. Konkurenty zajímá dividenda (výnos z akcií) pro vlastníky v cizině. To je část té naší přidané hodnoty.
Druhá část spočívá v tom, že musíme mít pro našeho zákazníka unikátní produkt, službu, přístup, cosi, co nikdo jiný nemá. Musíme se stát předmětem touhy. Pokud se staneme jen předmětem volby, zejména na nejnižší cenu, tak jsme ztraceni.

Dlouhodobě podporujete činnosti různých neziskových organizací. Můžete být konkrétní?

Ano, podporu potřebných vnímáme jako nedílnou součást podnikání i života vůbec, a to po celou dobu naší existence. Podporujeme zejména aktivity organizací, které vidíme. Konkrétně mám na mysli místní, lokální organizace, hlavně ty vychovávající mládež, školy, Junáky či sportovní kluby. Samozřejmě ale také organizace starající se o znevýhodněné a postižené. Podporujeme přímo, ne přes nadace a podobné organizace, neboť ty část prostředků spotřebují na svou režii. Snažíme se podporovat hlavně spoluprací, přes nákup či prodej výrobků nebo služeb, jen výjimečně pak finančně.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."