Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

1.1. Podpora zaměstnanosti (ANTIVIRUS, Kurzarbeit, zvýhodněný § 78a)

  • Princip podpory – jde o dotaci na skutečně vynaložené mzdové náklady ve výši 60 – 100 % těchto nákladů. Dotaci vyplácí Úřad práce ČR. Dotace se vyplácí zpětně.
  • Již od začátku pandemie jsou k dispozici programy ANTIVIRUS. V rámci těchto programů Úřad práce ČR poskytuje podnikatelům, kteří museli uzavřít provoz, byly omezeny jejich zakázky nebo jejich zaměstnanci museli zůstat doma z důvodu jiných překážek v práci dotaci na vynaložené mzdové náklady. Program je postupně realizován ve třech úrovních – A (úplné uzavření), B (částečné omezení) a C (podpora zachování plné zaměstnanosti). Nyní lze program ANTIVIRUS čerpat v úrovních A a B. Čerpání úrovně C spočívalo v odpuštění plateb sociálního pojištění a skončilo srpnem 2020.
  • 14. 10. 2020 schválila vláda prodloužení programu ve verzi A pro vybraný okruh podnikatelů – zejména restaurace, kulturní zařízení, atp. Okruh oprávněných žadatelů se postupně rozšiřuje s tím, jak vláda přijímá nová opatření. Následně byla vládou prodloužena také verze B s tím, že podmínky jsou v této verzi shodné, jako byly doposud.
  • Na program ANTIVIRUS má navázat tzv. Kurzarbeit. Pro přijetí tohoto nového programu je třeba změna zákonů, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Parametry podpory v rámci kurzarbeitu jsou předmětem řady diskusí. Výsledná podoba je zatím nejistá.
  • Pro zaměstnavatele OZP platí do konce roku 2020 mimořádně možnost započítat si do příspěvku podle § 78a také náklady vynaložené na vyplacení náhrady mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele – tzv. zvýhodněný § 78a. Tato podpora není možná souběžně na jednoho zaměstnance s podporou v programu ANTIVIRUS, ale souběh u různých zaměstnanců téhož zaměstnavatele není vyloučen.

Zpět na obsah >>