Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

1.4. Zvýhodněné úvěry

 • Princip podpory – jde o úvěry s nižším úrokem nebo garancí úroku. Úvěry mají také často odložené splátky.
 • Zvýhodněné úvěry jsou v celé řadě programů poskytovány státem dlouhodobě. Speciálně pro podnikatele postižené pandemií COVID-19 jsou od dubna 2020 poskytovány ČMZRB a později i přímo komerčními bankami s tím, že stát těmto úvěrům poskytuje garanci. Využití zvýhodněného úvěru má dvě základní úskalí. Prvním je riziko, že podnikatel na úvěr tzv. „nedosáhne“. Banky totiž i tyto úvěry přísně posuzují a úvěr nemusí poskytnout. Druhým je pak riziko, že podnikatel nebude moci splácet. Toto může být velmi rizikový faktor zejména u úvěrů s odloženými splátkami. Tyto úvěry mohou přivést do potíží podnikatel třeba až v době konjunktury po pandemii.
 • Aktuálně mohou podnikatelé bez rozdílu oboru čerpat pouze program Záruka COVID III a COVID Plus .
 • COVID III poskytují komerční banky s tím, že ručí ČMZRB. COVID III je určen pro podnikatele do 500 zaměstnanců. COVID Plus je určen pouze pro velké firmy a je v gesci státní agentury EGAP. Ostatní úvěrové možnosti jsou vyhrazeny pouze pro podnikatele v postižených oborech – k tomu viz níže.
 • Popis programu COVID III:
  • Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
  • Poskytnutí záruk:
   • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
   • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
   • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
   • doba ručení max. 3 roky.
  • Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.
  • Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Zpět na obsah >>