Rozhovor 30/09/2020

Propojení praxe s teorií? Přinese pilotní projekt Vzděláváním k podnikání ovoce?

V jednom z rozhovorů s Mgr. Ivanou Vyvlečkovou, zástupkyní ředitelky pro odborný výcvik a praktické vyučování v Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních jsme se dozvěděli o předmětu Vzděláváním k podnikání. U každé novinky je sázka na úspěch nejistá. Jsou praxe a provazba s teorií důležité? Janské Lázně v tomto ohledu udávají směr. Přesvědčte se sami!

Žáci při teoretické části výuky
Žáci při teoretické části výuky. | foto: archiv ISP21

Na jaké bázi výuka probíhá?

Předmět je součástí ekonomiky a informační technologie. V průběhu školního roku výuka probíhala pravidelně každé pondělí jednu vyučovací hodinu. Třikrát se jednalo o on-line výuku, jednou pak prezenční shrnutí a zopakování s drobným testem za přítomnosti lektora.

Vyučujícími jsou zaměstnanci sociálního podniku. Jak jste tuto spolupráci navázali?

Spolupráci s Ergotepem, družstvem invalidů jsme navázali asi před sedmi lety v jiném projektu, ale dále v ní pokračujeme. Ze strany Ergotepu i ze strany naší je snaha spolupráci vylepšovat a stále zefektivňovat.

„Zpočátku byly reakce žáků rozpačité.“

Jak na tento předmět reagovali žáci? Máte již nějakou zpětnou vazbu?

Zpočátku byly reakce žáků rozpačité, na nic podobného dosud nebyli zvyklí. Později se tzv. vychytaly mouchy a žáci výuku chválili. Bohužel vzhledem ke koronavirové epidemii jsme první ročník nemohli zakončit podle plánu.

Jak důležitá je pro žáky provazba teorie s praxí?

Velmi významná, i když zpočátku žáky ne zcela doceněná. K úplnému docenění významu propojení teorie s praxí dojdou žáci většinou až v pracovním životě. Žáci i v rámci zmiňovaného předmětu zpočátku neviděli tu provázanost, ale myslím, že to není problém jen jedné strany. Školy jsou na můj vkus často až moc teoretické a odborníci zase často nechápou, že žáci z lavic nejsou schopni pracovat na svých pozicích zcela dle představ zaměstnavatele. Je tedy velmi důležité, aby již během studia žáci poznávali možné pracovní pozice a pracovali u potenciálních zaměstnavatelů.

Je velký problém žákům vykomunikovat a zařídit praxe?

V současné době máme již tři podniky, které jsou schopny a ochotny zrealizovat praxi s našimi hendikepovanými žáky. Ergotep v Proseči, Filipa v Lázních Bělohrad a ProCharitu v Červeném Kostelci. Od nového školního roku bude vždy jeden rok u Obchodní akademie a podzimní praxe u Obchodní školy v Ergotepu a druhý v dalších podnicích, aby se žáci seznámili s různými typy pracovních pozic.

„Stále více žáků po studiu u nás míří na další studia na vysoké školy.“

Nechybí žákům motivace?

K praxím a budoucí práci většinou ne. Stále více žáků po studiu u nás míří na další studia na vysoké školy. Doma po studiu zůstává mizivé procento absolventů. Nezaměstnání absolventa je někdy způsobeno nechutí samotného žáka, někdy vinou rodiny, někdy i mírou hendikepu.

Výuka bude od září pokračovat druhým rokem. Plánujete nějaké změny?

Plánujeme. V novém školním roce plánujeme více prezenční výuky, která bude probíhat v blocích několika vyučovacích hodin najednou. Prezenční výuka bude letos předcházet výuce on-line. Žáci by měli v rámci výuky vyjet do Ergotepu na dva až tři dny pro reálnější spojení teorie s praxí. Zlepšit chceme i spolupráci vyučujících s odbornými lektory. Veškeré materiály k výuce získá učitel od lektora přinejmenším týden dopředu, aby mohl i svou výuku více přizpůsobit. Žáci tím získají také ke každému bloku studijní materiály alespoň v elektronické podobě předem.

Každá mince má dvě strany. Proto jsme se zeptali také jednoho ze studentů, kteří pilotní ročník předmětu Vzděláváním k podnikání absolvovali:

Jaký smysl ti dává vzdělávání přímo od lidí z praxe? Bylo to pro tebe přínosem?

Ano. Vzdělávání lidmi z oboru mi dalo lepší přehled, jak funguje sociální podnikání, konkrétně zaměstnávání OZP. Především odbornost a zběhlost z praxe byla přidanou hodnotou předmětu. Myslím si, že se nám otevřely nové možnosti, jak se uplatnit na trhu práce. Praxe a praktické zkušenosti jsou vždy o něco lepší než samotná teorie.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."