Rozhovor 08/01/2020

Komplexní servis pod jednou střechou? To je OAJL!

Hana Konopáčová, kromě řízení volnočasových aktivit internátu a Střediska volného času na Obchodní akademii Olgy Havlové chystá i mnoho změn. Jaké jsou aktuální informace přímo z centra dění?

Hana Konopáčová, OAJL.
Hanka Konopáčová, vždy s úsměvem. | foto: archiv OAJL

Máte tři pavilony, kde jsou žáci ubytováni. Je rozdělení žáků na jednotlivé budovy dle nějakého systému, míry hendikepu?

Doposud tomu tak bylo. Pavilony dělíme na A, B a C. Pavilon B byl vyhrazen především žákům s těžším hendikepem. Právě na tomto pavilonu se soustředil zdravotnický úsek. Nově vzniklo centrum personálu internátu, které sídlí na jednom pavilonu C, kde mají zaměstnanci společné zázemí. Žáci tudíž najdou všechny pedagogy a ostatní zdravotnický personál na jednom místě. Totéž platí pro komunikaci s rodiči, kteří nemusí obíhat celý internát kvůli jedné informaci, jak tomu bylo donedávna. Komunikace mezi úseky funguje nyní lépe, předáváme si informace hned. Pokud nastane nějaký problém, jsme všichni připraveni jej řešit okamžitě.

„Nově instalujeme na některých patrech internátu zvedákové systémy.“

Nastaly ještě nějaké další zásadní změny?

Co se týká aktuálního rozdělení, snažíme se žáky s nejtěžším hendikepem umisťovat na třetí patra pavilonů. Důvodem jsou únikové východy v případě nebezpečí požáru a kvůli evakuaci. Nově instalujeme na některých patrech internátu zvedákové systémy. Některá patra internátu jimi jsou již vybavena. Do budoucnosti, tak budeme mít lepší možnost ubytovat žáky s těžším postižením na různé pavilony. Rozptýlíme tak předimenzovanost právě i kvůli nebezpečí spojeným s případnou evakuací.

„Chceme předejít diskriminaci, plynoucí z faktu, že žáci s nejtěžším typem hendikepu jsou ubytováni spolu.“

Je ještě nějaký další důvod?

Ano. Chceme předejít diskriminaci, plynoucí z faktu, že žáci s nejtěžším typem hendikepu jsou ubytováni spolu. Mohou to brát osobně jako nevýhodu, že kvůli svému hendikepu nemají na výběr. Musí být ubytování s žákem, který má podobný hendikep a nemohou být se svým kamarádem. Tomuto chceme předejít, a právě zvedákové systémy nám tento problém můžou ulehčit. Navíc tyto systémy velmi usnadní práci našemu personálu, zejména zdravotnickému.

Působíte celoročně?

Ano, působíme v podstatě celoročně. Výjimkou je několik povinných odjezdů, které jsou směřovány k Vánocům, Velikonocům a také letním prázdninám.

Jak to mají žáci se stravováním?

Přímo v budově školy se nachází školní jídelna. Žákům je poskytována strava třikrát denně, tedy snídaně, oběd a večeře. Spolu se snídaní a večeří si zároveň vyzvednou dopolední svačinu a druhou večeři. Bývá to zelenina, ovoce či mléčné výrobky.

Je samozřejmě nejlepší komunikovat s žáky osobně. Používáte však nějaký elektronický systém pro komunikaci se zaměstnanci a žáky celé vaší školy?

Ano. Na naší škole velmi dobře funguje obsáhlý intranet. Žáci díky němu získávají aktuální informace o dění a o výchovných aktivitách. Zároveň se dozví změny rozvrhu a vše, co je s děním školy spojené. Mají tak k dispozici plán školního roku, školní řád, vnitřní řád internátu a dokumenty, které potřebují. Do intranetu se dostanou také rodiče žáků.

Fotogalerie

Jedno selfie - Velikonoční dělánky. | foto: Archiv OAJL
Spolu s manželem Davidem. | foto: Archiv OAJL
  • Jedno selfie - Velikonoční dělánky. | foto: Archiv OAJL
  • Spolu s manželem Davidem. | foto: Archiv OAJL
  • Jedno selfie - Velikonoční dělánky. | foto: Archiv OAJL

  • Spolu s manželem Davidem. | foto: Archiv OAJL

  • Jedno selfie - Velikonoční dělánky. | foto: Archiv OAJL
  • Spolu s manželem Davidem. | foto: Archiv OAJL

Pracujete s žáky i nad rámec vaší činnosti?

Osobně se snažím. Navíc pracuji zároveň jako lektorka Střediska volného času, konkrétně ve výtvarném a keramickém kroužku.

Budovy internátu a školy mají přece už jenom něco za sebou. Plánujete nějaké změny i v tomto ohledu?

Již předminulý rok proběhla na internátu, konkrétně na pavilonu C rozsáhlá rekonstrukce. Koupil se nový nábytek, zároveň s tím proběhla výmalba a položení nového lina. Po získání nějakých finančních prostředků plánujeme tuto obnovu také na dalších pavilonech internátu.

V minulosti jste vedla divadelní kroužek. Nechybí vám?

Upřímně řečeno, chybí. Na druhou stranu se říká, do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. Domnívám se, že aktuální vedoucí našeho dramatického kroužku, to dělají velmi dobře, mají k tomu perfektní soubor.

„Studium na naší škole by měla být kromě povinností zároveň i zábava.“

Otázka na závěr: Jsou nějaké informace, které byste o internátu nebo o jeho fungování ráda zmínila?

Pro mě je nejpodstatnější, že studium na naší škole by mělo být, kromě povinností i zábavou. Naše škola je jakýmsi startovním, odrazovým můstkem do života. Žáci u nás navážou kontakty. Internát je pro ně místem setkávání, prvních vztahů a lásek, kamarádství. Zároveň fungujeme jako prostředníci pro navazování komunikace s budoucími zaměstnavateli, kteří poskytují práci hendikepovaným.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."