Rozhovor 12/02/2020

Gruzínský projekt: Partnerství se studenty

Ač se mnohým z vás může jevit Gruzie, ne zrovna ideálním vzorem sociálního podnikání, možná je opak pravdou. Seznamte se s fungováním Asociací sociálních podniků a Centrem strategického výzkumu a vývoje z Gruzie. Spolupráci se studenty považujeme za důležitou i u nás v České republice. Informace o projektu nám přiblížil Giga Chitishvili – programovým manažerem projektu „Partnerství se studenty“.

Zasedání v jednom ze sociálních podniků v Gruzii.
Zasedání v jednom ze sociálních podniků v Gruzii. | Foto: Karel Machotka

Můžete nám váš projekt ve stručnosti představit?

„Partnerství se studenty“ je jedním z prvních projektů, který naše asociace začala realizovat. Projekt funguje od roku 2012 a do dnešní doby se do něj zapojilo přibližně 350 studentů a cca 30 sociálních podniků. Podstatou projektu je myšlenka, že studenti VŠ mohou přinést do sociálních podniků zajímavé podněty, nápady a inovace. Na druhou stranu se sami naučí samostatné práci a možná najdou inspiraci pro svou další kariéru, která nemusí být v bance nebo velkém korporátu.

Jak projekt funguje technicky?

Každý rok vybíráme formou soutěže 64 studentů. Studenti, kteří projdou úspěšně výběrovým řízením a absolvují semináře a workshopy, kde se naučí základní principy fungování sociálního podniku, jsou poté rozděleni do 16 skupin po čtyřech. Současně vybereme také 4 sociální podniky, kde budou studentské týmy působit. Následuje období zhruba 2-3 měsíců, kdy u každé firmy působí 4 týmy studentů. V této době mohou blíže poznat sociální podnik a ve spolupráci s jeho manažery si vyberou oblast, kterou chtějí zlepšit. Poté následuje období, kdy týmy zpracují své projekty. Po zpracování projektů vybereme nejlepší pro daný sociální podnik a tento projekt dostane finanční podporu a také podporu v podobě mentora týmu. Mentorem je vždy odborník na danou oblast, který je současně mediálně známý. V poslední fázi ještě vybíráme celkového vítěze, který má pak možnost prezentovat svůj projekt na některé z mezinárodních konferencí o sociálním podnikání.

Jak projekt financujete?

Finance jsou pro nás zásadním problémem. Nemáme možnost získat veřejnou podporu ze strany státu. Projekt je tedy plně financován z grantů EU, grantů Norských fondů a podpory soukromých donátorů – zejména se jedná o podporu bankovních subjektů.

Fotogalerie

Nana Chkareuli provází delegaci v Gruzii. | Foto: Karel Machotka
  • Nana Chkareuli provází delegaci v Gruzii. | Foto: Karel Machotka
  • Nana Chkareuli provází delegaci v Gruzii. | Foto: Karel Machotka

  • Nana Chkareuli provází delegaci v Gruzii. | Foto: Karel Machotka

Kdo se podílí na výběru studentů a sociálních podniků zapojených do projektu?

Výběr zajišťují odborníci vybraní Asociací sociálního podnikání. V minulosti studenty nominovali zástupci vysokých škol, ale s tím jsme neměli dobrou zkušenost. Zástupci VŠ vybírali studenty netransparentně. Výběr vítězného projektu je vždy prioritně určován sociálním podnikem, kde se pak projekt realizuje. Sociální podniky vybíráme také na půdě naší asociace.

Jaké jste museli v průběhu projektu překonat překážky?

Problémem byla spolupráce s VŠ a poté také financování. Vlastní podpora studentských projektů není příliš drahá, ale náklady na vycestování týmu do zahraničí, tedy v podstatě odměna vítěze, je pro nás nákladná. V tomto ohledu musíme hledat sponzory a snažit se získat slevu od pořadatelů.

Na jaké oblasti se projekty studentů nejčastěji zaměřují?

Nejčastěji se jedná o oblast marketingu a obchodu. Často studenti navrhují reklamní kampaně, tvoří web či e-shop. Některé projekty se ale zaměřují i na technologické inovace a zlepšení výrobků daného sociálního podniku. Máme také projekty zaměřené na propojení spolupráce mezi jednotlivými sociálními podniky.

Otázka na závěr, kam chcete dále váš projekt rozvíjet?

Nápadů máme více, ale rádi bychom, aby studenti zůstávali spojeni se sociálním podnikáním a možná i konkrétním sociálním podnikem i po skončení svého projektu. Na to se chceme zaměřit.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."