Rozhovor 22/01/2020

Partnerství je důležité aneb sociální podnikání v Gruzii

Ikorta je nejdéle fungující sociální podnik, který jsme měli možnost navštívit. Představila nám jej Nana Chkareuli, zakladatelka podniku. Jde o klasicky fungující integrační sociální podnik, který se zaměřuje na zaměstnávání žen uprchlíků z Jižní Osetie. Rozhovor jsme měli možnost zrealizovat přímo v sídle podniku – dílně na výrobu šperků v obci Tserovani, kde se nachází i několik desítek domků postavených pro uprchlíky z Jižní Osetie.

V ulicích Gruzie
V ulicích Gruzie | Foto: Karel Machotka

Čím se Ikorta zabývá?

Vyrábíme stříbrné šperky vyráběné tradičním způsobem s tím, že používáme i moderní vzory. V současné době zaměstnáváme 10 žen uprchlíků z Jižní Osetie. Šperky vyrábíme v dílně, která je ženám přístupná 24 hodin denně. Samy si tak mohou volit svoji pracovní dobu. Většina z nich však pracuje v rozsahu 1/3 pracovního úvazku.

Jak Ikorta vlastně vznikla a proč zrovna cílová skupina žen uprchlíků z Jižní Osetie?

Vše začalo v srpnu roku 2008. Tehdy byla část Gruzie okupována a nejednou zde bylo téměř 30 000 uprchlíků, kteří potřebovali pomoc. Nejdřív potřebovali přístřeší, jídlo, ošacení, lékařskou péči a mnoho dalších služeb. Následně, ale také, mimo jiné, práci.

Sama pocházím z okupovaného území. Před okupací jsem pracovala v neziskovém sektoru. Přirozeně jsem v této práci pokračovala i poté, co jsem musela nuceně opustit svůj domov. Založila jsem neziskovou organizaci „For Better Future“, která pomáhala uprchlíkům se vším možným. Pomáhali jsme se získáváním základních prostředků, s ubytováním, registrací na úřadech atp. Postupně jsem začala zjišťovat, že toto nestačí. Lidé potřebovali víc, než najíst, ošatit a získat přístřeší. Potřebovali se znovu začlenit do společnosti. S tím souvisela jejich potřeba mít stálou práci a příjem. Tak vznikla v roce 2011 Ikorta.

Fotogalerie

Delegace Pardubického kraje v Gruzii | Foto: Karel Machotka
  • Delegace Pardubického kraje v Gruzii | Foto: Karel Machotka
  • Delegace Pardubického kraje v Gruzii | Foto: Karel Machotka

  • Delegace Pardubického kraje v Gruzii | Foto: Karel Machotka

Jaké byly začátky podnikání Ikorty?

Docela těžké. Neměli jsme kapitál, díky kterému bychom mohli činnost zahájit. Výroba šperků je spojená s investicí do nástrojů a zejména relativně drahé pece na zapékání smaltu. Přes Centrum strategického výzkumu a vývoje Gruzie se nám však podařilo získat grant ve výši 700 EUR. Byl to sice malý grant, ale pomohl nám zajistit to nejdůležitější vybavení. Zbytek už byl na nás.

Výrobu jsme zahájili v prostorách (jedné kanceláři) naší neziskové organizace „For Better Future“. Pracovat jsme mohli jen po večerech a přes víkendy, kdy byly tyto prostory volné. Začátky byly opravdu těžké, ale veškeré obtíže jsme překonali.

Jak se vám daří v současnosti?

Před časem se nám podařilo koupit malý dům přímo v oblasti, kde jsou postaveny domky pro uprchlíky. Máme vlastní prostory a jsme blízko naší cílové skupině. Máme také úvěr na koupi domu, který musíme splácet, ale stále se však rozvíjíme. Nemalé finanční prostředky jsme investovali do rozvoje obchodu – zejména našeho webu, e-shopu a spolupráce s organizací EthnoDesign. Přes tuto organizaci realizujeme velké procento prodeje. Pořádáme také workshopy pro veřejnost, které nám pomáhají propagovat naši činnost.

Máte nějaké plány na další rozvoj?

Určitě. Chceme samozřejmě rozvíjet naší dosavadní činnost, ale uvažujeme i o možnostech, jak začít podnikat v jiných oblastech. Nyní jsme například zařídili malý „fotoateliér“, kde učíme zájemce, jak správně nafotit zboží do e-shopu. Plánů máme hodně!

Autor: Karel Machotka

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."