Rozhovor 19/06/2019

„Máme bohaté zkušenosti se zaměstnáváním osob s různou příčinou jejich zdravotního postižení,” říká Michal Vejprava

Centrum pracovní rehabilitace v Jaroměři a Hradci Králové se zaměřuje na podporu a zapracování osob se zdravotním hendikepem na chráněných pracovních místech. Nově v Centru pracují na vytvoření systému spolupráce s partnery v regionu a vytvoření prostupného systému podpory osob se zdravotním postižením na volný trh. Jaké další aktivity mají v programu a co chystají do budoucna? Na to odpovídal ředitel společnosti Centrum pracovní rehabilitace, Mgr. Michal Vejprava.

Centrum pracovní rehabilitace.
Ředitel společnosti Michal Vejprava na dni otevřených dveří. | foto: Archiv CPR

Mohl byste nám představit činnost podniku?

Náš podnik vznikl 6. prosince 2004 a od té doby hledáme pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. Nejprve v oblasti úklidu, následně v kooperacích a později také ve vlastním provozu restaurace. V současnosti realizujeme zakázky lakování modelů aut, výrobu voskových chráničů sluchu, údržbu pozemků a budov, skladování a úklid.

„Nesnažíme se prostředí specializovat na jedno konkrétní zdravotní omezení, ale chceme být otevřený prostor pro všechny.”

Co se týká hendikepu, jaké zaměstnance zde máte?

Za 15 let působení, máme praxi snad se všemi skupinami osob se zdravotním postižením. Ať to jsou onkologické nemoci, fyzické pohybové omezení, smyslové, zrakové, sluchové a podobně. Nesnažíme se prostředí specializovat na jedno konkrétní zdravotní omezení, ale chceme být otevřený prostor pro všechny. Snažíme se vytvořit nejvhodnější podmínky, aby hendikepovaní kolegové mohli pracovat ve stejném pracovním výkonu, jako lidé bez zdravotního omezení.

Nově pracujete na vytvoření systému spolupráce s partnery v regionu. Můžete nám k tomu říci více?

Aktuálně jsme v přípravné fázi, která se vyznačuje intenzivní komunikací se zástupci veřejné správy a samosprávy tzn. na úrovni obcí i kraje, ale i prezentacemi na úrovni Poslanecké sněmovny ČR, kde představujeme poznatky z našich praktických zkušeností. Máme zájem, aby kolegové na úřadech při svém rozhodování vzali v úvahu i problematiku, která nás a naše kolegy trápí v praxi. Pro podporu tolik potřebné mezioborové spolupráce jsem připravil krátký projektový záměr Sociální inovace, kde se ucházíme o grant Ministerstva práce a sociálních věcí. Naše inovativní vize je oproti dosud realizovaným výjimečná tím, že míří na spolupráci mezi subjekty celého sociálního systému včetně zaměstnavatelů, což předchozí projekty opomíjely.

„Známe náš cíl a hledáme tu nejvhodnější cestu, která bude vyhovovat všem zapojeným subjektům.”

V jaké fázi této spolupráce se nacházíte? Máte úspěch?

Zatím se uklidňujeme, že jsme na začátku celého procesu, ale úspěchy jsou doposud velmi sporadické. Narážíme na bariéry tam, kde bychom to ani nečekali. Zdá se, že naše nároky na potřebu přizpůsobení se hendikepovaných kolegů, se některým z našich potenciálních partnerů jeví příliš náročné. Nám se naopak jeví nároky v sociální sféře jako velmi měkké. Je nám jasné, že škála činností pro skupinu osob se zdravotním postižením musí být široká. Od aktivizace typu vzdělání, poradenství, sociální služby, přes sociálně terapeutické dílny, pracoviště chráněného trhu až po pracoviště volného trhu.

Fotogalerie

Výrobky z Centra Pracovní Rehabilitace Jaroměř. | foto: Archiv CPR
Centrum Pracovní Rehabilitace má také tréninkovou zahradu. | foto: Archiv CPR
V CPR se pečou také mrkvové sušenky. | foto: Archiv CPR
CPR se podílí na výrobě modelu aut. | foto: Archiv CPR
CPR pořádá exkurze pro hendikepované studenty. | foto: Archiv CPR
Pořádají také každoroční pohádkový les pro děti. | foto: Archiv CPR
 • Výrobky z Centra Pracovní Rehabilitace Jaroměř. | foto: Archiv CPR
 • Centrum Pracovní Rehabilitace má také tréninkovou zahradu. | foto: Archiv CPR
 • V CPR se pečou také mrkvové sušenky. | foto: Archiv CPR
 • CPR se podílí na výrobě modelu aut. | foto: Archiv CPR
 • CPR pořádá exkurze pro hendikepované studenty. | foto: Archiv CPR
 • Pořádají také každoroční pohádkový les pro děti. | foto: Archiv CPR
 • Výrobky z Centra Pracovní Rehabilitace Jaroměř. | foto: Archiv CPR

 • Centrum Pracovní Rehabilitace má také tréninkovou zahradu. | foto: Archiv CPR

 • V CPR se pečou také mrkvové sušenky. | foto: Archiv CPR

 • CPR se podílí na výrobě modelu aut. | foto: Archiv CPR

 • CPR pořádá exkurze pro hendikepované studenty. | foto: Archiv CPR

 • Pořádají také každoroční pohádkový les pro děti. | foto: Archiv CPR

 • Výrobky z Centra Pracovní Rehabilitace Jaroměř. | foto: Archiv CPR
 • Centrum Pracovní Rehabilitace má také tréninkovou zahradu. | foto: Archiv CPR
 • V CPR se pečou také mrkvové sušenky. | foto: Archiv CPR
 • CPR se podílí na výrobě modelu aut. | foto: Archiv CPR
 • CPR pořádá exkurze pro hendikepované studenty. | foto: Archiv CPR
 • Pořádají také každoroční pohádkový les pro děti. | foto: Archiv CPR

Známe náš cíl a hledáme tu nejvhodnější cestu, která bude vyhovovat všem zapojeným subjektům. Ať už to budou jednotlivé osoby, subjekty odborné podpory, zaměstnavatelé, nebo veřejné rozpočty.

Daří se v rámci spolupráce s partnery začleňovat hendikepované na volný trh práce?

Zatím příliš ne. Zádrhel je totiž v nedostatku motivovaných osob i organizací. Překvapivě se setkáváme s neochotou aktivizovat se, jak u hendikepovaných osob, tak i ze strany organizací, které aktivizace a zaměstnání realizují.

Využíváte v rámci Centra pracovní rehabilitace vlastní sociální službu?

Dlouho jsme přemýšleli o tom, že bychom získali ke spolupráci sociální partnery, kteří by nám mohli pomoci se sociální službou, ale nakonec jsme se rozhodli založit vlastní dceřiný zapsaný ústav HANDIC-UP!, který nám bude tuto oblast suplovat. Od jeho založení v srpnu 2018 jsme nakročeni k tomu, že budeme pracovat formou sociální rehabilitace a věříme, že i díky tomu získáme ke spolupráci další subjekty. Věříme také, že to pomůže zbořit některé bariéry, které zde doteď existují.

Pedagogická rehabilitace, co si pod tímto pojmem můžeme představit?

Terminus technicus je vlastní celé oblasti speciálního školství. Obecně se jedná o vzdělávání osob se zdravotním postižením ve věku od 3 do 26 let. V pozdějším věku by měly roli pedagogické rehabilitace převzít vzdělávací agentury.

„Na našich pracovištích máme připraven systém exkurzí, zkušebních pracovních dní, podporovaného zapracování až po zaměstnání.”

Prověřujete také rezervy zaměstnanců OZP a zároveň nalezení jejich specifických talentů?

Určitě ano. Náš systém je za tu dobu velmi dobře propracovaný. Rozvíjí se od prvních pohovorů se zájemci o zaměstnání. Na našich pracovištích máme připraven systém exkurzí, zkušebních pracovních dní, podporovaného zapracování až po zaměstnání. Budoucnost vidíme v tom, že budeme schopni komunikovat se zájemci z řad hendikepovaných osob mnohem dříve, než budou schopni nastoupit k nám do zaměstnání, aby se připravili na specifické potřeby, které budoucí pracovní pozice mají.

Poskytujete vzdělávání také externím firmám?

Jsme připraveni externím zájemcům z řad zaměstnavatelů poskytnout speciální poradenství v oblasti speciální personalistiky při výběru, zapracování i dlouhodobé udržitelnosti zaměstnání osob se zdravotním postižením.

Autor: Martin Alt

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."