Blog Petr Herynek Petr Herynek 13/08/2018

Sociální rehabilitace na chráněném trhu práce

Ještě donedávna bylo dogmatem v našem prostředí, že sociální služba musí být umístěná pouze v prostředí neziskového sektoru, či prostředí rozpočtových organizacích. U většiny sociálních služeb je tento názor asi na místě, ne však u sociální služby sociální rehabilitace. Jedním z jejích cílů je přivádět své klienty na chráněný trh práce. Zde je jednoznačně nejefektivnějším poskytovatelem tohoto druhu sociální služby Integrační sociální podnik. Jaké to má důvody?

Petr  Herynek objasňuje možnosti sociální rehabilitace na chráněném trhu práce
Petr Herynek objasňuje možnosti sociální rehabilitace na chráněném trhu práce | foto: ISP21

Hlavním důvodem je to, že je to dnes v naší společnosti jediné prostředí, kde se kombinuje a potkává dostatek integračních procesů a zároveň je zde přítomno prostředí chráněného trhu práce. Výsledkem je unikátní role integračního sociálního podniku poskytovat tuto sociální službu v uceleném formátu a daleko větší počet kladných výsledků v práci s klienty.

Jak by tedy služba sociální rehabilitace na chráněném trhu práce měla vypadat v ideálním nastavení?

Měla by být schopna přebírat klienty sociálních služeb těsně pod hranicí chráněného trhu práce, zvládnout s nimi nácvik kompetencí potřebných pro vstup na chráněný trh práce. Jde zejména o činnosti vlastní sebeobsluhy, organizace potřebných procesů pro výkon práce, motivaci k práci. Následovat by měl vstup na CHTP, kde je v úvodní fázi nutné, aby sociální služba byla přítomna této fázi a ne už klient, ale zaměstnanec se mohl o ni v úvodu své pracovní kariéry opřít.

V následující fázi by se sociální služba měla stávat stále více občasnou a klient stále více samostatným pracovníkem. Může se ale stát, že klient pracovník z nějakých objektivních důvodů nemůže práci vykonávat a potom by měla sociální služba sociální rehabilitace zvládnout jeho sestup z chráněného trhu práce a zajistit mu případné umístění v prostředí sociální služby pracovně terapeutických dílen.

Nad tímto konceptem by dle mého názoru měla začít přemýšlet většina plnohodnotných integračních sociálních podniků, je v tom schovaná jejich nezastupitelná role ve společnosti i část jejich financí.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."