Blog Petr Herynek Petr Herynek 26/04/2018

Pojďme společně posunout sociální podnikání

Již delší dobu přemýšlím, co mne přitahuje k sociálnímu podnikání (dále SP). Ač na první pohled spojení slov sociál a podnikání nedává leckomu logiku, jde o oblast s obrovským potenciálem a dynamikou.

Petr Herynek je vizionář a podnikatel v sociální sféře.
Petr Herynek je vizionář a podnikatel v sociální sféře. | foto: ISP21

Je přece dnes normální snažit se odlišit od většinového pohledu na věc. Ale moci se odlišit v pozitivním slova smyslu a mít možnost tvořit byznys s vysokou přidanou společenskou hodnotou, je tím pravým adrenalinem. Tak trochu mi připadá okoukané a nudné pohybovat se v klasickém byznysu a pachtit se za čísly prokazující neustálý růst všech možných parametrů, jsem přesvědčen že sociální podnikání je vyšším vývojovým stupněm podnikání a že zejména v našem evropském prostoru za pár let nebude již jiný model ani možný.

Co tedy potřebujeme k tomu, abychom byli schopni rozvíjet ten obrovský potenciál?

Nespoléhejme při tvorbě pravidel sociálního podnikání na zahraniční termíny a pravidla, SP je nutno budovat na základě místních podmínek, pravidel a potřeb a ani velmi odborné zahraniční termíny a poučky nemohou toto nahradit.

Budujme opravdu korektní hranice sociálního podnikání a nenechme sem zanést „lobbistické“ snahy s vidinou, že co je sociální, může zavánět rozdáváním a neefektivitou.

Zaměřme se na ekonomickou udržitelnost SP, je to pořád podnikání a rychle by mělo být co nejméně závislé na ostatních prostředcích svého financování.

Přál bych vám zažít pocit, kdy se vám pod rukama tvoří efektivní sociální podnik. Je to zážitek, který ovlivní celý váš život.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."