Blog Petr Herynek Petr Herynek 26/07/2018

Je potřeba chápat rozdíl mezi zaměstnavatelem OZP a Integračním sociálním podnikem

Sociální podnikání je dnes jedním z dynamicky se rozvíjejících oborů sociální ekonomiky. Ten důvod je jednoznačný. Zatímco ostatní pilíře třetího sektoru finance spíše spotřebovávají, dobře zorganizované sociální podnikání je umí vytvářet. Tento silný argument je tedy spouštěcím mechanismem pro aktivity různých subjektů a projektů, které se nazývají sociálními podnikatelskými, ale ve skutečnosti jimi nejsou.

Petr Herynek vysvětluje rozdíl mezi Integračním sociálním podnikem a zaměstnavatelem OZP.
Petr Herynek vysvětluje rozdíl mezi Integračním sociálním podnikem a zaměstnavatelem OZP. | foto: ISP21

Dobře je tento stav vidět v oblasti fungování chráněného trhu práce, kde jsou dnes přítomni jak subjekty na úrovni zaměstnavatelů OZP, tak už i kvalitní Integrační sociální podniky OZP. Je celkem logický názor, že Integrační sociální podniky jsou vyšší kvalitativní úrovní na chráněném trhu práce a spousta subjektů na úrovni zaměstnavatelů OZP se k nim snaží přiblížit, zatím jenom pouze názvem. Co je ale zarážející, je neznalost úřední státní správy, kdy vysoká úřednice MPSV je schopna na pracovní skupině k připravovanému zákonu o sociálním podnikání pronést větu: „Nevidím rozdíl mezi zaměstnavatelem OZP a Integračním sociálním podnikem.“

Rozdíl zde je a velmi zásadní. Pokud na tento problém budeme koukat optikou počtu společenských rolí zastoupených v uvedených subjektech, tak subjekt na úrovni zaměstnavatele OZP dnes realizuje pro naši společnost pouze jednu společenskou roli - tedy zaměstnanost - tak ISP musí ze své podstaty dodávat těch rolí daleko více. Tou zlomovou rozdílovou rolí je integrační personalistika, ale jsou i další například propojování speciálních škol a CHTP, poskytování sociální a pracovní rehabilitace, přítomnost ergodiagnostiky atp.

Důležitým rozdílovým faktorem u vedených druhů subjektů na CHTP je i postavení cílové skupiny v jednotlivých podnicích, zatímco u zaměstnavatele OZP tvoří cílová skupina spíše „křoví efektivity“ standardnímu podnikatelskému záměru, v prostředí ISP OZP je cílová skupina podstatou rozvoje celého podniku a ISP OZP je schopen rozvíjet, pokud je schopen zorganizovat a zajistit rozvoj své cílové skupiny.

Těch rozdílů je celá řada, zmiňuji ty zásadní a důležité. Važme tedy slov, kdy mluvíme o zaměstnavateli OZP, a kdy o ISP OZP a nemíchejme hrušky s jablky.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."