Jaký bude rok 2021?

Co bude nebo nebude v prvním roce novodobých dvacátých let, nikdo s určitostí neví. Původně jsem chtěl první letošní příspěvek a současně první příspěvek po dlouhé době, psát jako rekapitulaci toho, co nám přinesl minulý rok v legislativě, a co nás čeká v letošním roce. Ono však v podstatě není o čem psát. Loňská legislativa byla ve znamení krizové legislativy. Řešili se logicky věci spojené s krizí. Nic k velkému komentování nebo zamýšlení zde není. No a ten letošní rok bude zase spíše o volbách, opět o krizi a zcela určitě ne o něčem koncepčním. Zcela logicky.

Karel Machotka pro ISP21
Karel Machotka pro ISP21 | foto: ISP21

Někdo by možná mohl namítnout, že se přece jen udály nějaké změny. Třeba příspěvek na zaměstnávání OZP již nestanovuje pevnou částkou zákon, ale příspěvek může zvyšovat na základě zmocnění vláda. To se také v závěru roku stalo. Ve skutečnosti to však nemá velký dopad. Příspěvek se opět vzdaluje od minimální mzdy a vláda je ve svém rozhodování limitována zákonem a také ekonomickou situací.

Vraťme se však k tomu, jaký bude letošní rok. Myslím, že v jeho průběhu dojde k určitému prozření nebo možná lépe řečeno vyjasnění. Vládě dojdou peníze, tedy virtuálně nedojdou, ale z hlediska jejich hodnoty ano. Budou muset zákonitě skončit podpůrné programy, kterých jsou desítky, a které vytváří virtuální realitu. K tomu dojde buď v důsledku ekonomické neúnosnosti podpor, nebo v důsledku přemožení pandemie. Řada firem a podnikatelů bude moci konečně zkrachovat. Hodně jich snad také začne s něčím novým. Nebude to nutně podnikání na internetu, otevírání nových e-shopů atp. Příležitostí bude jistě dost.

Bude však tato doba stejně příležitostí i pro podnikatele na chráněném trhu práce? Myslím, že tomu tak může být. Bude prostor pro hledání nových výrobních příležitostí a také nových obchodních partnerů. Vůbec nemusí jít, jak jsem již uvedl, o příležitosti pouze v oblasti IT a super moderních technologií. Velkou příležitostí je oblast zdravotnických prostředků a to i těch tradičních. Tuto příležitost již některé podniky na chráněném trhu práce využívají. Příležitosti mohou být i v oblastech tradiční průmyslové výroby a služeb. Řada velkých firem bude diverzifikovat nebezpečí spojené s možným ochromením globální dopravy a bude vracet výrobu do Evropy. Tento proces bud generovat prostor pro dodavatele a subdodavatele. Štěstí však bude určitě přát v první řadě připraveným.

Kdo je však připravený? Ten, kdo má nakoupené stroje, připravenou halu a nasmlouvaný výhodný úvěr u banky? Myslím, že ne. Připravený bude ten, kdo má připravené lidi, umí improvizovat, nebojí se nových věcí a bere podnikání na chráněném trhu, jako příležitost, a ne pouze jako zdroj dotací nebo naopak charitu, která nějak zaměstná lidi s handicapem. Připravený bude ten, kdo aplikuje principy integračního sociálního podnikání, reinvestuje, pracuje se svými zaměstnanci na jejich růstu a integraci a nebojí se nových věcí.

Možná si řeknete, že tady obecně plkám fráze. Taková pohádka to přece nebude. To určitě nebude. Současně platí, že se to lehce řekne a hůře udělá. Myslím však, že v současné době, kdy se svět mění nejen díky jedné pandemii, ale také díky klimatickým změnám nebo společenským změnám nejde spoléhat pouze na to, že nás zachrání zvýšení dotace nebo jakékoli jiné opatření státu. Na změny musíme předně reagovat sami. Platit bude určitě to, že být mezi prvními, kdo se změní, se vyplatí.

Závěrem, ať bude ten letošní rok jakýkoli, tak bude určitě jiný než ten loňský. To je dobře. Doufám, že převáží změny k lepšímu, a že si na podzim dobře vybereme. Také doufám, že bude více příležitostí k setkání a to nejen tady na blogu. Všem přeji pevné zdraví, štěstí a pohodu v roce 2021.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."