Téma: terapeutická dílna

Reportáž

Společnost Zajíček na koni poskytuje pomoc, poradenství a své služby rodinám a zařízením pečujícím...

19/06/2024

Rozhovor

Sociální podnik Pekárna Na Plechu zaměstnává dospělé lidi s mentálním postižením a duševním...

04/12/2019

Slovník pojmů

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 69 odst. 2).

13/04/2018

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."