Rozhovor 16/12/2020

Pracovníci sociálního podniku pomáhají školám s inkluzí

Podnik Učebnice Vaníček existuje již bezmála 21 let. Zakladatel Radek Vaníček však podnik v průběhu posledních 10 let přetransformoval na podnik sociální. Jeho tým tak tvoří převážně lidé neslyšící a nedoslýchaví, lidé s pohybovým hendikepem nebo s psychickým postižením.

Kouzelná chaloupka
Kouzelná chaloupka | foto: archiv Učebnice Vaníček

Hlavním obchodním artiklem jsou učebnice a učební pomůcky. Podnikatelské aktivity se však v poslední době orientují i na vlastní produkci. Zpočátku to byly jednoduché výrobky z papíru, kartonu a textilu. S postupující inkluzí v českých školách firma hledala i způsob, jak napomoci dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami, které jsou nyní ve školách integrovány do hlavního vzdělávacího proudu. Tak vznik produkt Kouzelná chaloupka. Vývoj a výroba učebních pomůcek pro speciální pedagogiku je naší nejmladší akvizicí. Tento produkt vám v dnešním článku představíme. Pojďme na to.

Kouzelná chaloupka je víceúčelová pomůcka pro rozvoj kognitivních, rozumových, řečových a smyslových schopností a dovedností. Tato učební pomůcka vznikla podle autorského návrhu Mgr. Lucie Vojtkové, která pracuje jako speciální pedagog s dětmi v mateřské škole. Mimo svou pracovní náplň speciálního pedagoga také pomáhá dětem v rozvoji rozumových a poznávacích schopností a poskytuje jim logopedickou péči.

Chaloupku tvoří soubor didaktických pomůcek sloužících pro práci pedagogů v běžných třídách, logopedických asistentů, logopedů, ale i pedagogů v logopedických třídách a speciálních pedagogů v poradenských zařízeních. Soubor se zaměřuje na diagnostiku, rozvoj a reedukaci u dětí předškolního, mladšího školního věku a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kouzelná chaloupka obsahuje sady obrázkových karet, písmen a symbolů. Metodicky napomáhají návodné listy s konkrétními náměty na práci. Chaloupka je lehce rozložitelná, drží pomocí magnetických zámků. Obrázky lze řadit dle různých kritérií a to dle témat, úkolů, oblastí a podobně. Využitelnost každého z obrázků je široká, záleží jen na potřebách a fantazii pedagoga, který s pomůckou pracuje. Pomůcka pomáhá dětem rozvíjet také zrakovou, sluchovou a hmatovou diferenciaci.

„V současné době je vzhledem k integraci ve školských zařízeních zvýšená potřeba pracovat s dětmi, které mají deficity v oblasti komunikačních schopností (opožděný vývoj řeči, logopedické diagnózy, cizojazyčné rodinné prostředí, malá slovní zásoba, snížený jazykový cit apod.). Snažíme se tak reagovat na potřeby našich klientů – učitelů MŠ a ZŠ a speciálních pedagogů a dětem, se kterými ve školách pracují. Mile nás také překvapilo, s jakým nadšením a pochopením pro věc, se naši pracovníci do této práce pustili“, říká Radek Vaníček, zakladatel podniku.

Více podrobných informací se dozvíte na webu ucebnicevanicek.cz, kde jsou připraveni být vám k službám.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."