Rozhovor 04/11/2020

Majitel Učebnice Vaníček: Šanci pracovat a uplatnit se by měl mít každý!

Mgr. Radek Vaníček, zakladatel podniku Učebnice Vaníček má ke svým lidem velmi blízko. Podnik založil v Mikulově před 21 lety. Nicméně, cestou budování sociálního podniku se vydali v průběhu svého fungování, před 10 lety. Mají zaměstnance s různými hendikepy a pomáhají dále. Jak?

Pracovní kolektiv podniku Učebnice Vaníček.
Pracovní kolektiv podniku Učebnice Vaníček. | foto: ISP21

Před 10 lety jste se vydali cestou budování sociálního podniku. Co k tomuto rozhodnutí vedlo?

Původní a do současnosti nejširší obchodní komoditou jsou učebnice, učební pomůcky, kancelářské potřeby a technologie k obalování knih. Naši nejčastější odběratelé – školy, které mají složité podmínky v zaměstnávání OZP, se stále častěji dotazovaly na možnost poskytovat tzv. náhradní plnění. První impuls tedy byl zcela pragmatický – udržení, případně získání nových obchodních partnerů.

V rámci činnosti poskytujete také náhradní plnění. V jaké míře náhradní plnění jednotlivé subjekty využívají?

Náhradní plnění je vedle obchodních komodit nosným programem firmy. Výrazně nadpoloviční většina obchodních operací a případů je doprovázena požadavkem na poskytování náhradního plnění. Zejména školy se časem naučily této kombinaci dobrého obchodování, spojeného s aktivním prosociálním záměrem využívat.


Při založení podniku zakladatel Mgr. Radek Vaníček ani netušil, že se jednou budou jeho zaměstnanci dorozumívat znakovým jazykem, světelnou signalizací nebo pomocí kartiček. Souhrou náhod a pomocí pracovitých lidí, dnes většinu zaměstnanců tvoří lidé s některou formou hendikepu.

90 % zaměstnanců podniku má zdravotní hendikep. Jak širokou škálu hendikepu zaměstnanci mají?

První zaměstnanci s postižením, kteří k nám přišli před 10 lety, byli neslyšící a nedoslýchaví. Jejich počet se poměrně rychle zvyšoval. Zpráva, že se objevil podnik, který začal zaměstnávat OZP, se v komunitě lidí s podobným osudem rychle rozšířila. Další skupinu tvořili naši noví kolegové s pohybovým hendikepem. Ty jsme získávali zprostředkovaně za pomocí neziskové organizace Ligy vozíčkářů.
Dnes tvoří kolegové OZP 85 – 90 % všech zaměstnanců. Charakter jejich postižení je velmi pestrý. Jsou to lidé s potížemi smyslovými, pohybovými, psychickými, mentálními i chronicky nemocní. V odůvodněných případech umožňujeme i „práci z domova“.

Jak s nimi pracujete?

Práce s kolegy OZP začíná již při personálním, přijímacím či výběrovém řízení. Pokud k nám přichází uchazeči na doporučení personálních agentur (specializovaných na chráněný pracovní trh), využíváme jejich asistenčních intervencí. Předáváme si potřebné informace se zaměřením na předpoklady uchazečů pro obsazovanou pozici, specifikaci podmínek zohledňujících jejich individuální potřeby.
V poslední době začínáme využívat doprovázející asistenty a sociální pracovníky a spolupracovat s nimi i v procesu pracovní rehabilitace. Pokud k nám přichází uchazeči z vlastní iniciativy nebo na doporučení známých, umožňujeme jim nezávazný zácvik na požadovanou práci, případně si mohou vyzkoušet více pracovních činností. Při obsazování potřebných pracovních pozic přihlížíme ke kvalifikačním a odborným předpokladům a teprve následně ke specifickým možnostem vyplývajícím s omezení OZP.
Po nástupu poskytujeme dostatečně dlouhou dobu na zácvik za pomocí určeného mentora. U pracovníků dělnických profesí s převahou manuálních činností usilujeme o časté střídání prací tak, aby nedocházelo k jednostrannému přetěžování a aby práce byla pestrá.


Nové zákazníky může překvapit neslyšící kolega, který zvoní na zvonek jejich dveří. Vzápětí však rychle zjistí, že se není čeho obávat. Šanci pracovat by měl mít každý, i proto se na rozvozech zboží setkávají naši OZP neslyšící řidiči se zástupci odběratelů. Tyto situace prakticky dokazují obchodní veřejnosti, že status sociálního podniku je u nás reálně naplněn.

Fotogalerie

Zakladatel, majitel Radek Vaníček. | foto: archiv Učebnice Vaníček
  • Zakladatel, majitel Radek Vaníček. | foto: archiv Učebnice Vaníček
  • Zakladatel, majitel Radek Vaníček. | foto: archiv Učebnice Vaníček

  • Zakladatel, majitel Radek Vaníček. | foto: archiv Učebnice Vaníček

Nejen úroveň zaměstnání, ale osobního život. I v tomto ohledu své zaměstnance podporujete. Jak?

Pro naše kolegy OZP je přítomnost v pracovním procesu nejen příležitostí k výdělku, ale také prostředkem pro jejich seberealizaci, socializaci a navazování vztahů. Každodenní rytmus pracovního dne je dobrou prevencí před společenskou izolací, sociálním vyloučením a sníženého sebepojetí a sebehodnocení. V osobních konzultacích se snažíme tyto hodnoty posilovat.
Naši zaměstnanci mají k sobě přirozeně blízko. Často pracují na týmových úkolech a jejich práce navzájem navazují. Intuitivně i cíleně usilujeme o posilování dobrého a pozitivního klimatu na pracovišti. Vedoucí pracovních skupin a oddělení mají jasné pokyny ke sledování momentální kondice pracovníků, předcházení kolizních situací a řešení případných krizových situací. To vše činí vybaveni přirozenou intuicí, empatií a zkušenostmi.
Nikdo není odborník na personální intervence a odbornou práci s lidskými zdroji, ale většinu situací zvládají. Několikrát za rok vedení firmy organizuje společenská setkání, týmové aktivity, oslavy apod. Někteří zaměstnanci si připravují i společně prožité volnočasové aktivity, a to včetně letní dovolené.


Díky schopnostem, empatii, vysokému nasazení a za léta vybroušené schopnosti spolupracovat, patří v současnosti Učebnice Vaníček k nejspolehlivějším dodavatelům učebnic, pomůcek a potřeb do základních i středních škol po celé republice.

Vzhledem k činnosti, kterou máte, jsou také měsíce produktivně slabší. Jak řešíte období mimo hlavní dodavatelskou sezonu?

Naše obchodní činnost podléhá určitým výkyvům v průběhu školního a hospodářského roku. V období, kdy obchodování je utlumeno pro malou poptávku řešíme zaměstnávání našich zaměstnanců realizací zakázek, na kterých spolupracujeme s partnerskými výrobními podniky. Poskytujeme zejména jednoduché montážní, kompletační, obalovací a expediční činnosti. Tyto práce zajišťujeme se střídavým úspěchem. Některé jsou dlouhodobé, jiné přicházejí nárazově.
Učebnice Vaníček po letech zkušeností s učebními pomůckami vyvinuli také vlastní produkt, který je velmi zajímavý. O tomto produktu se více informací dozvíte v navazujícím článku.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."